Оновлення програми ЕЖРК 2 - Електронний журнал реєстрації клієнтів 2

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.7

+ збірники цін:
 - оновлено коефіцієнти індексації за 2001-2023 роки для збірника "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг (Київ, 2001)"
+ у вікні "Параметри заготовки завдань виконання робіт" додано можливість присвоєння вибраного працівника-виконаця
+ у вікні "Налаштування", в закладці "Розрахунки", додано параметр "Відображення додаткової колонки у списку договорів" (Коментарі)

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.6

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнти індексації за 2001-2022 роки для збірника "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг (Київ, 2001)";
+ додано підтримку підключення ЕЖРК 2 до MS SQL Server 2022;
+ змінено інтерфейс вікон з параметрами розділів, підрозділів, категорій, приміток, підписів таблиць збірників цін;
  - додано поля для введення назв декількома мовами;
+ в списках розділів, підрозділів, категорій та приміток збірників цін зроблено відображення назв українською мовою за замовчуванням;
+ у вікні "Параметри програми":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Пріоритет використання українських назв для параметрів кошторису";
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Львівській області;
+ зроблено інтеграцію біблотек драйверів Guardant v7.0 для всіх версій програми;
+ оновлено класифікатори "Видів обмежень і сервітутів XML", "Видів технічної документації", "Категорії земель", тощо.

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.5

+ збірники цін:
  - локалізовано збірники цін 1982, 1983, 1986 рр (назви розділів, робіт, таблиць, параметрів);
  - змінено інтерфейс вікон параметрів робіт;
+ для функції розрахунку кошторисів додано можливість автоматичного перейменування пунктів (розділів) на українську мову;
+ добавлено обробник виняткових ситуацій для договорів/рахунків, завдань, платіжних доручень і т.д. у випадках, коли де-кілька користувачів вносять зміни в один запис;
+ у вікні "Параметри нового виконавця завдань" додано параметри "Вид розрахунку вартості робіт", "Відсоток".

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.4

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2021 роки
+ виправлено помилку звернення до бібліотеки ntdll.dll після завершення завантаження таблиць БД (при запуску програми)
+ у реєстрі "Платіжні доручення" додано інформаційну панель для відображення статистики за всіма або відібраними платіжками (поквартально)
+ в реєстрі "Завдання" виправлено Оновлення інформації в панелі при переміщенні за списком завдань
+ у вікні "Рахунки та договори":
  - додано перевірки на зміну параметрів записів БД договорів/замовлень, платіжних доручень, завдань та інших записів, пов'язаних з поточним договором
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Полтавській області
+ внесено зміни при формуванні адреси за кодом КОАТУУ
+ додано нову службову змінну "Name_Community" (Назва територіальної громади)

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.3

+ внесено зміни до значення поправочних коефіцієнтів для збірників цін відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 року № 821
+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Населених пунктів" по Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областям
+ у вікнах "Параметри ради та громади":
  - додано можливість вибору району, якому підпорядковується діюча рада/громада
  - додано можливість вибору всіх громад поточної області
+ внесено зміни до перевірки на визначення району, ОТГ, ради чи населеного пункту, якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту (за новою структурою АТД)
+ у функції автоформування адреси, для міст обласного значення, додано висновок району
+ у вікні "Рахунки та договори":
  - додано функцію видалення зв'язку договору з платіжним документом
+ для функції "Експорт/Імпорт баз даних" додано перенесення даних за розрахунковими рахунками для фізичних осіб
+ у вікні "Відбір записів":
  - на вкладці "Рахунки та договори" додано параметр відбору за "ПІБ представника замовника"
+ у вікнах з параметрами "Фізичних/Юридичних осіб", "Земельної ділянки":
  - додано перемикач "Старий та новий формати адрес" за кодом КОАТУУ

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.2

+ у вікні "Списки фізичних осіб" додано функцію експорту записів "Зберегти в архів"
+ оновлено довідники "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" України
+ додано нову перевірку та визначення коду КОАТУУ населеного пункту/ради, що входить до складу ОТГ з іншого району

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.1

+ виправлено функцію видалення співробітників (без видалення фізичних осіб)
+ у вікні "Параметри юридичної особи" додано перевірку на список співробітників при створенні нового запису
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Додаткові налаштування" додано параметр "Відображення дерева-фільтра "Категорії"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб", "Список співробітників" додано функції "Імпорт із MS Excel"
+ у робочий каталог програми додано папку "Default" з xls-шаблонами для імпорту списків
+ вікні "Рахунки та договори":
  - в меню "Сервіс" додано функцію "Пошук, заміна та присвоєння значень"
+ прискорено роботу функцій об'єднання та заміну виділених записів для списків фізичних/юридичних осіб, рішень
+ у вікні "Параметри рахунку та договору" на вкладці "Платіжки" додано функцію "Від'єднати" для видалення зв'язку рахунку/договору з платіжним документом
+ внесено зміни до функції автоматичного відправлення електронних листів через сервер SMTP.GMAIL.COM

Оновлення ЕЖРК 2.1.4.0

+ підтримка підключення до MS SQL-серверів 2017, 2019
+ додана підтримка підключення до MS SQL-серверу з використанням декількох активних наборів результатів
+ у вікні "Відбір записів":
  - на вкладці "Рахунки та договори" додано нові параметри відбору за датою створення та редагування запису в БД
  - для відібраного списку записів додано функцію фільтрації рахунків та договорів у головному вікні програми
  - на вкладці "Рахунки та договори" додано параметр відбору "Представник замовника"
+ внесено виправлення у функціях формування адрес за кодом КОАТУУ
+ внесено виправлення у функцію "Запис баз даних на диск (архівування)":
  - додано перенесення даних за розрахунковими рахунками для фізичних осіб
  - виправлено формування тимчасових баз даних для вибраних записів
+ для функції меню "Імпорт"/"Баз даних з диску" додано перевірку на наявність дублікатів платіжних документів для договорів
+ у списку фізичних осіб виправлено функцію скасування створення запису про банківський рахунок
+ у вікні "Параметри юридичної особи" виправлено функцію присвоєння значення для "Керівника" у випадках створення нового запису юр.особи

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.9

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2019 роки
+ у модулі "Параметри кошторису (Форма № 3-П)":
  - для кнопки "Видалити кошторис" додано очищення значень всіх полів
  - додано перевірку для розрахунку параметрів "Єдиному податку" та "Державній експертизі"
+ до реєстру "Платіжні доручення" додано фільтр "Період оплати" для відбору записів за поточний місяць, квартали та рік
+ прискорено роботу функції розсилки електронних листів через захищений протокол SSL/TLS

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.8

+ оновлений довідник "Об'єднані територіальні громади"
+ у вікні "Параметри платіжного доручення" (розрахункового рахунку):
  - параметр "Номер рахунку" адаптовано до IBAN коду
  - автозаповнення значення параметрів "МФО" та "Найменування банку" зі значення коду IBAN
+ внесено зміни до функцій формування адреси зі значення "Коду КОАТУУ" у вікнах "Параметри Фізичних та Юридичних осіб"
+ внесено зміни у розрахунок кошторису за формою №3-П
+ додано автозбереження значень відсотків (%) для додаткових параметрів розрахунку кошторису за формою №3-П
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр виду розрахунку "Загальновиробничі витрати"

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.7

+ у вікні "Майстер створення нового запису":
  - додано функцію автоматичного коригування кадастрового номера земельної ділянки без роздільників
  - додано автозаповнення полів "Номер будинку", "Номер корпус" та "Номер квартири" з параметрів знайденої земельної ділянки з БД ГІС 6
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Херсонської, Львівської, Рівненської та Сумської областей
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано параметри "Номер корпусу" та "Номер квартири"
+ додані правки для функцій відмінювання прізвищ
+ у вікні "Параметри адміністрування" додано пункт меню "Сервіс" для виконання операції вивантаження вкладень з бази даних в окремий каталог та її стиснення для зменшення розміру
+ у вікні "Параметри платіжного доручення" додано параметр "Платіжна картка"
+ виправлено автопривласнення "Номери розрахункового рахунку" під час створення "Платіжного доручення" за параметрами поточного договору
+ додано можливість оновлення БД при запуску програми від імені користувача, який входить до групи Адміністраторів бази "db_owner"
+ у вікні "Відбір записів" на вкладці "Платіжне доручення" додано параметр відбору "Банківська картка"

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.6

+ внесено нові зміни до довідників адміністративно-територіальних одиниць, пов'язаних із перейменуванням окремих населених пунктів та рад відповідно до змін у законодавстві України
+ у вікні "Установки програми":
  - додано параметр "Перевіряти приналежність ради до громади"
  - додано можливість швидкого завантаження параметрів програми з раніше відкритих GXM-файлів
+ додано довідник "Об'єднані територіальні громади"
+ додано новий вид населеного пункту/ради - "Громада"
+ у параметрах "Рада" та "Населений пункт" додано параметр "Громада"
+ виправлено автовизначення ради/населеного пункту за кодом КОАТУУ:Зона для записів, що входять до складу об'єднаних територіальних громад
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - збільшено розмір поля "Адреса земельної ділянки"
  - виправлено збереження "Вулиці" за кодом запису
+ у вікні "Параметри нового рахунку/договору":
  - на вкладці "Замовник" додано поле "Ел.пошта"
  - на вкладці "Візит" виправлено відображення значення колонки "Мета візиту"
+ у вікні "Параметри юридичної особи":
  - змінено інтерфейс (блоки полів розділені на вкладки)
  - додано параметр "Файл конфігурацій" для прив'язки фірми-виконавця з параметрами програми
+ у вікні "Адміністрування" додано параметр "Автоматичне завантаження параметрів при зміні виконавця"
+ при зміні значення фільтра "Виконавець-підприємство" доданий функціонал автоматичної зміни налаштувань програми з файлу-конфігурацій
+ для функції експорту земельної ділянки в БД ГІС 6 додано підтримку нових версій SQL-серверів
+ додано підтримку поштового SMTP-сервера для Ukr.net
+ у головному вікні "Завдання":
  - застосовано фільтр "Виконавець-підприємство" для відбору відповідальних співробітників та завдань по вибраному підприємству
  - виправлено оновлення полів в інформаційній панелі при виборі завдань
+ у вікні "Майстер створення нового запису":
  - у блоці "Замовник" додано параметр "Ел.пошта"
  - додано можливість вибору знайденої або створення нової ділянки за кадастровим номером або ідентифікаційним кодом замовника при використання загальної БД ГІС 6
  - додано заповнення полів "Розташування ділянки", "Вулиця" при виборі знайденої ділянки

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.5

+ для збірника цін "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг (Київ, 2001)" оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2018 роки (станом на 11.01.2019)
+ для таблиці "Список параметрів кошторису" збільшено розміри полів "Формула", "Калькуляція", "Обґрунтування"
+ у вікні "Установки програми":
  - для параметра "Спосіб надсилання повідомлень на e-mail" додано додаткові параметри "Розсилання через MS Outlook Express" та "Розсилання через інші поштові клієнти"
+ у вікні "Майстер створення договору":
  - додано поле "Аванс, грн"
  - застосовано правило №181 "Реєстр договорів - створення оплати" для обмеження заповнення грошових полів
  - додано перевірку на заповнення значення ІПН для фіз./юр. особи за збереження договору
+ застосовано фільтр "Підприємство-виконавець" для фільтрації записів у реєстрах "Платіжні доручення", "Податкові накладні", "Завдання", "Зар.плата"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - при виборі земельної ділянки з бази даних ГІС 6 додано автоматичне заповнення даних: блок "Додаткова інформація про земельну ділянку до підготовки проекту відведення" з технічної документації, "Номер тех.документації", "Номер держ. акта", блок "Оренда та грошова оцінка"

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.4

+ додано модуль "Заробітна плата" для складання та розрахунку заробітної плати за виконання завдань
+ довідник "Збірники цін":
  - оновлено коефіцієнти відповідно до змін №3 ДСТУ Д.1.1-7:2013 затверджених наказом ДП "УкрНДУЦ" від 24.09.2018 року № 334

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.3

+ додано модуль складання та розрахунку кошторису за формою №3-П
+ додано звітну форму для друку кошторису за формою №3-П
+ у вікні "Рахунки та договори":
  - додано можливість присвоєння назви користувача предмета договору, зберігаючи зв'язок зі стандартним записом з довідника "Предмет договору"
+ у вікні "Список функціонального призначення":
  - додано функцію об'єднання записів
+ у вікні "Список предметів договору":
  - додано параметр "Вигляд запису - користувацький"
  - додані вкладки для формування "Стандартних" та "Користувацьких" записів у довіднику
  - додано поле-фільтр для швидкого пошуку записів
+ у вікні "Список рішень, що надають право":
  - додано функцію дублювання записів з подальшим редагуванням
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - виправлено формування значення функціонального призначення під час створення ділянки
  - виправлено найменування параметра функціонального призначення
+ у вікні "Установки програми":
  - додано параметр "Наскрізна нумерація рахунків, договорів та актів", який застосовується при 
використанні правила № 179 для наскрізної нумерації документації, створеної різними групами користувачів.

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.2

+ внесено зміни до довідників адміністративно-територіальних одиниць відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів та районів"
+ у вікні "Рахунки та договори":
  - додано кнопку для включення відображення колонки з іконками "Стан договору"
+ адміністрування прав користувача:
  - застосовано правило № 104 "Перегляд реєстру договорів" для відображення реєстру "Рахунки та договору"
  - застосовано правило № 174 "Реєстр договорів - редагування контрольних дат" для зміни значень "Повністю виконано" та "Передано замовнику"
  - застосовано правило № 78 "Реєстр договорів - приховати суми договору" для відображення/приховування реєстрів "Платіжні доручення", "Податкові накладні", полів з грошовими значеннями
+ у вікні "Відбір даних":
  - додано новий параметр "Закінчується термін виконання" для відбору рахунків та договір за вказаним терміном
  - застосовано правила № 104 та 78 для відображення/приховування вкладок "Платіжні доручення" та "Податкові накладні", параметрів відбору грошових значень
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано нові параметри "Розташування ділянки", "Вулиця"
  - додано кнопку автоформування адреси ділянки за вибраним форматом (розширеним) з налаштувань програми
+ у вікні "Параметри завдання":
  - додано додатковий регістр-список відповідальних осіб (виконавців) за виконання поточного завдання

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.1

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації (станом на 09.01.2018 року) збірника цін Київ 2001 року
+ у вікні "Установки програми":
  - На вкладці "Розрахунки" додано параметр "Виключити формування номера рахунку" для вибраного типу стану договору. При формуванні нового рахунку/договору, цей параметр очищає поля "Дата" та "Номер" рахунку/договору
+ у вікні "Адміністрування":
  - для списку правил групи користувачів додано колонку "Код правила" та виділення правил "Реєстр договорів"
+ у вікні "Відбір записів":
  - для фільтра "Стан запису" додано параметри відбору: "прострочені", "закінчується термін здачі"

Оновлення ЕЖРК 2.1.3.0

+ у вікні "Параметри рахунку та договору на виконання послуг":
  - для функції розсилання завдань електронною поштою додано додаткові поля з паспортними даними замовника
  - користувачеві дозволено збереження даних при створенні договору/замовлення (правило №180) та заборонено внесення змін після збереження договору/замовлення (якщо відсутнє правило №70)
+ збільшено розмір параметра "Формула розрахунку" у параметрах кошторису
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - змінено інтерфейс
  - додано параметри для заповнення додаткової інформації про земельну ділянку до підготовки проекту відведення
+ для функції автоматичного формування номера рахунку/договору додано перевірку на наявність 
правила №179 "Реєстр договорів - перегляд тільки для групи користувачів" що дозволяє генерувати 
номери послідовно для кожної групи користувачів окремо

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.9

+ у вікні "Рахунки та договори":
  - виправлено друк звітних форм з панелі інструментів за замовчуванням
+ розширено функціонал редактора звітних форм FastReport:
  - додано ADO-, BDE-компоненти
  - додано додаткові елементи керування

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.8

+ у вікні "Рахунки та договори":
  - додано параметр "Обґрунтування для виконання робіт" для підключення документа з реєстру документів
  - для дерева-фільтра "Список категорій" для основних категорій виправлено відображення кількість записів присвоєних договорів
+ у вікні "Відбір записів":
  - додано параметр "Підприємство-виконавець"
+ у вікні "Список категорій"
  - додані функції копіювання/вставки вибраних записів
+ додано звітну форму "Договір 2 (Універсальний)"

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.7

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін Київ 2001 року
+ у вікні "Рахунки та договори":
  - на вкладці "Платіжні доручення" додано фільтр "Форма розрахунку"
  - для функції відбору записів за оплаченими рахунками за зазначений період застосовано правило № 179
+ у вікні "Відбір записів" для вкладки "Платіжні доручення" виправлено відбір записів за значенням параметра "Форма розрахунку"
+ оновлено довідники адміністративно-територіального устрою
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб":
  - додано можливість сортування записів в основній таблиці за параметром "Адреса"
+ виправлено функцію завантаження випливаючих підказок для кнопок у головному вікні "Рахунки та договори"
+ змінено алгоритм збереження та завантаження параметрів для вікна "Налаштування панелі друку" через меню "Сервіс"/"Налаштування панелі друку"

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.6

+ довідник "Збірники цін":
  - змінено статус збірників цін Київ 1983 року (частина 1 та 2) на "Не затверджено"
+ виправлено розрахунок вартості робіт, до складу яких входить суми від вартості польових та/або камеральних робіт
+ правила для груп користувачів:
  - додано правило 183 "Реєстр договорів - інформаційна підтримка" для виконання інформаційної розсилки електронною поштою
  - додано опис усіх правил, що застосовуються у програмі

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.5

+ довідник "Збірники цін":
  - внесено зміни до Постанови КМ № 835 на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016
  - оновлено коефіцієнти відповідно до змін №2 ДСТУ Д.1.1-7:2013 затверджені наказом Мінрегіону від 17.06.2015 року № 161
  - у збірниках цін Київ 1983 року (частина 1 та 2):
  - додано додаткові зауваження відповідно до п.4-5 загальних вказівок
  - змінено параметри розрахунку вартості робіт відповідно до п.3 загальних вказівок
  - додано функції копіювання/вставки виділених записів у списку приміток
+ додано конфігуратор кнопок в головному вікні програми (меню "Сервіс"/"Налаштування панелі інструментів"), який дозволяє користувачам налаштовувати зовнішній вигляд кнопок та виконувати запуск зазначених звітних форм
+ правила для груп користувачів:
  - додано правило 180 "Реєстр договорів - створення рахунків" для відділення функціоналу з правилом 70 "Реєстр договорів - редагування рахунків"
  - додано правило 181 "Реєстр договорів - створення оплати" для відділення функціоналу з правилом 71 "Реєстр договорів - редагування оплати"
  - додано правило 182 "Реєстр договорів - створення накладних" для відділення функціоналу з правилом 72 "Реєстр договорів - редагування накладних"

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.4

+ довідник "Збірники цін":
  - втратив чинність "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг" (Київ 2001)
+ розрахунок вартості кошторису:
  - виправлено зміну параметрів для приміток, що використовують суму розділів та кошторису, без застосування коефіцієнтів індексації

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.3

+ виправлено для функції "Імпорт баз даних з диска":
  - формування зв'язків головних таблиць зі списками фізичних осіб
  - формування зв'язків головних таблиць зі списками юридичних осіб
  - формування зв'язків головних таблиць зі списками рішень, що надають право

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.2

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін "Київ, 2001"
  - оновлено коефіцієнти відповідно до змін №1 ДСТУ Д.1.1 -7:2013 затверджені наказом Мінрегіону від 12.11.2015 року № 290
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - збільшено швидкість відкриття вікон "Параметри земельної ділянки", "Майстер швидкого створення рахунку" для великих баз даних

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.1

+ у вікні "Рахунки та договори":
  - додано пункт "Майстер створення (XML)" у меню "Рахунки та договори" для швидкого формування параметрів у вікні "Майстер створення нового запису"
+ довідник "Збірники цін":
  - додано довідник "Визначення вартості робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів"
  - втратив чинність "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи" (Київ 2003)
  - у параметрах збірника цін додано параметри "Стани збірника", "Дата припинення дії" та "Обґрунтування"
  - до параметрів приміток для розділу додано параметр "Формула" для розрахунку значення примітки
+ у вікні "Завдання":
  - додано кнопки-фільтр "Не перевірені", "Перевірені"
  - додано колонку "Дата перевірки"
  - виправлено відбір протермінованих завдань для обраного виконавця
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано випливаючий список адрес земельних ділянок
  - збільшено швидкість відкриття вікна для баз даних з великою кількістю записів
+ у вікні "Список підстав виникнення права" додано кнопки сортування записів по колонках
+ виправлено:
  - видалення зменшених копій прикріплених зображень з локальної папки зберігання зображень (за змовчуванням)
  - для функцій експорт/імпорт збірників цін виправлено імпорт списку коефіцієнтів індексації

Оновлення ЕЖРК 2.1.2.0

+ додано:
  - додано функцію копіювання прикріплених до документів файлів у вказану директорію
  - додано реєстр шаблонів завдань
  - додано функцію видалення зображень із прикріпленим файлом із загального каталогу
  - додано можливість прикріплення XML-файлів до документа
+ змінено алгоритм підключення існуючих зображень (файлів) у мережевих каталогах
+ вікно "Адміністрування":
  - застосування параметрів із вкладки "Інше" після закриття
+ виправлено:
  - збереження заданого шляху для папки із зображеннями
  - формування ідентифікаторів для довідників збірників цін, які створюють користувачі

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.9

+ у вікні "Параметри" додано параметри підключення через проксі-сервер для завантаження оновлень
+ збільшено розмір поля "Предмет договору"
+ у вікні "Відбір даних":
  - для таблиці "Платіжне доручення" додано колонку "Форма розрахунків"
  - виправлено експорт поточної вибірки платіжних доручень у xls
  - для вкладки "Завдання" додано параметр "Стан завдання"
+ у вікні "Документи":
  - додано можливість підключення папок із зображеннями
  - відкриття підключеного зображення у графічному редакторі Paint
  - оновлення зображень у таблиці з попереднім переглядом підключених/змінених зображень
+ у вікні "Платіжні доручення":
  - додано можливість заповнення даних для створюваного платіжного доручення з параметрів рахунку/договору, що підключається
+ збірник 1982 р.:
  - виправлено примітку п.3, табл.403
+ додано:
  - поле "Старе найменування проїзду" в параметрах проїзду
  - функцію "Видалити категорію" з параметрів договору
+ виправлено:
  - генерацію різних номерів для рахунків, договорів, актів
  - функцію формування штрих-коду в параметрах рахунку/договору
  - збереження в параметрах "Переданих документів" значення поля "Переданий документ"

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.8

+ у вікні "Адміністрування"
  - додано параметри для автоматичного формування резервної копії бази даних при виході з програми
+ у вікні "Редактор підшивок"
  - додано функцію друку шаблону зі списку для всіх рахунків та договорів
  - додано функцію друку підшивки для всіх рахунків та договорів
  - виправлено функцію завантаження звітних форм з робочого каталогу "Reports"
+ у вікні "Список співробітників":
  - додано фільтр по ПІБ
  - додано можливість видалення виділеної групи співробітників фірми
  - виправлено функцію видалення співробітників фірми без видалення запису зі списку фізичних осіб
+ додано:
  - фільтрацію списку проїздів за кодом КОАТУУ при відкритті "Списку проїздів" з вікон з параметрами фізичних та юридичних осіб

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.7

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлено примітки до збірника цін 1982 року
+ правила для груп користувачів:
  - додано правило 179 для обмеження перегляду та зміни записів у реєстрі "Рахунки та договори", а також пов'язані з ними записи в БД створені користувачами однієї групи
  - застосовано правила 170, 171, 172, 179 для вікон "Відбору даних" та "Пошук"
  - застосовано правило 103 "Вимкнути редагування установок програми"
  - застосовано правила 121, 122, 123 для функцій видалення записів у списках фізичних та юридичних осіб, видів цільового призначення
+ додано:
  - застосування фільтра у вікні "Завдання" для функції "Надіслати список завдань виконавцю"
  - у вікні "Установки програми" додано параметр для унікальної нумерації рахунків та договорів щомісячно
  - довідник "Список видів робіт" адаптований для застосування у вікні "Хід виконання"
  - функції об'єднання записів для списків фізичних та юридичних осіб
  - пункт у меню "Сервіс" для формування резервної копії бази даних
+ виправлено:
  - збереження формату нумерації рахунків та договорів для функції "Унікальна нумерація рахунків"

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.6

+ у вікнах "Список предметів договору" та "Список видів робіт":
  - додано можливість скролінгу списків
  - додано швидкий перехід в списку за введеним словом
  - перехід на наступний знайдений запис клавішею F3
+ додано:
  - колонка "Дата договору" для списку завдань, що надсилається виконавцю на ел. пошту
  - у вікнах "Створення предметів договору" та "Створення видів робіт" додано перевірку на наявність дублікатів записів за найменуванням
  - у вікні "Відбір даних" додано можливість переглядів записів з інших реєстрів за відібраними рахунками та договорами
  - у вікні "Установки програми" параметр "Автоматичний розрахунок договірної ціни"
+ оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
+ виправлено
  - розмір панелі фільтра для вікон "Рахунки та договори", "Завдання" та "Технічна документація"
  - у вікні "Відбір даних" виправлено відбір за деякими строковими параметрами
  - застосування функції "Скасувати видалення" для виділеного списку рахунків та договорів

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.5

+ розроблено можливість використання в ЕЖРК 2 віртуальних ліцензій, що дозволяють користувачам запускати програму без використання апаратних ключів Guardant, але за наявності активного Інтернет-з'єднання
+ додано:
  - для вікна "Завдання" додано функцію призначення для вибраних або всіх завдань нового відповідального виконавця
  - додано правило 178 для вирішення видалення завдань
+ виправлено
  - збереження в параметрах завдання земельної ділянки у параметрах якої не задано кадастровий номер/код КОАТУУ
  - видалення з бази даних записів "Хід виконання" для функцій видалення завдань
  - застосування правил для видалення рахунків, договорів, платіжок, завдань у вікні "Відбір даних"

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.4

+ додано:
  - у вікні "Відбір даних" для таблиці "Платіжні доручення" додано колонку "Вид доручення"
  - оновлено експорт поточної вибірки в xls з вікна "Відбір даних"
  - застосування фільтра "Підприємство-виконавець" для вікна "Завдання"
  - у вікні "Список співробітників" функція об'єднання виділених записів з поточною
  - у меню "?" пункт для перегляду інформації про місцезнаходження підключеної БД в ЕЖРК 2
  - у вікні "Завдання" функції видалення всіх або вибраних завдань виконавця

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.3

+ додано:
  - у вікні "Відбір даних" функція "Вибрати всі записи" для відбору записів у головних вікнах "Рахунки та договори", "Платіжні доручення", "Податкові накладні", "Завдання" за заданою умовою
  - випливаючі підказки для довгих списків
  - у вікні "Відбір даних" для таблиці "Завдання" додано колонки "Вигляд завдань", "Сума робіт"
  - звітні форми "Список договорів (діалогове вікно). fr3", "Список завдань (діалогове вікно). fr3"
  - у вікні "Параметри" додано вибір розсилки повідомлень на e-Mail із програми ЕЖРК 2
  - розсилка списку завдань відповідальному за виконання співробітнику на e-Mail з вікон "Завдання" та "Параметри Рахунку"
  - розсилка повідомлення про хід виконання договору/замовлення на e-Mail Замовника
+ виправлено:
  - відбір даних за типом поля "Дата"
  - відбір завдань по полю "Кадастровий номер"
  - локалізація вікон

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.2

+ додано:
  - для фізичних та юридичних осіб додано загальні параметри для ГІС 6
  - у вікні "Параметри" додано розширений список видів формування адреси
  - у вікнах "Створення нової фізичної особи" та "Створення нового підприємства" додано формування адреси з параметрів налаштувань програми
  - у вікнах "Створення ради" та "Створення населеного пункту" додано поле "Код КУАТУ:зона"
  - у редакторі звітних форм FastReport додано функції NumbWrite(), LowerFirst()
  - звітні форми для друку договорів, протоколу погодження договірної ціни, акта приймання-передачі робіт замовнику, акта приймання-передачі документації до фонду землеустрою

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.1

+ додано:
  - редактор підшивок звітних форм
  - нагадування про прострочені завдання або у яких закінчується термін виконання
  - у вікні "Відбір даних" параметр відбору договорів за станом оплати: оплачені повністю, частково оплачені, неоплачені
  - завантаження меню з робочої директорії або директорії звітних форм
+ збірники цін:
  - внесено зміни відповідно до ДСТУ БД.1.1-7:2013
+ виправлено:
  - присвоєння земельній ділянці значень периметра та кількості контурів при виборі запису зі списку земельних ділянок ГІС 6
  - відкриття веб-посилань із програми у встановленому браузер за замовчуванням
  - у звітових формах "Кошторис.fr3 " та "Кошторис2.fr3" виправлено обґрунтування для ПДВ

Оновлення ЕЖРК 2.1.1.0

+ у вікні "Відбір даних" додано:
  - експорт списку в xls
  - параметр відбору за кадастровим номером земельної ділянки
+ сортування за зростанням/спаданням значення записів у головному вікні
+ звітна форма "Акт приймання-передачі документів.fr3"
+ підправлено відмінювання ПІБ фізичних осіб
+ виправлено присвоєння значення поля "Тип документа" = "приймання" (за змовчуванням) при додаванні списку документів із шаблонів

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.9

+ підправлено автозбереження дати здачі робіт у параметрах рахунку/договору
+ виправлено збереження сканованого зображення у параметрах документа
+ додано автостворення списку завдань, послуг у технічній документації з параметрів рахунку/договору
+ додано створення, редагування, видалення списку місць положення технічної документації
+ додано додаткові функції (ReplaceStr, NamePlaceWhom) для звітних форм
+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлено примітки до збірника цін 1982 року

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.8

+ виправлено автостворення номера рахунку, договору, акта відповідно до заданого формату номера в установках програми
+ збірники цін:
  - внесено зміни до Постанови КМ № 835 на підставі Постанови КМ № 808 від 06.08.2012
+ привласнення функціонального призначення на земельну ділянку при виборі з реєстру земельних ділянок створених у ГІС 6
+ правила для груп користувачів:
  - застосування правила 174 для редагування значення поля "Термін здачі робіт" у параметрах рахунку та договору
  - виправлено дію правила 174 для редагування значення поля "Роботу виконано" у параметрах завдання
  - додано правило 176 для редагування (створення, зміна, видалення) довідників, збірників цін тощо
  - додано правило 177 для дозволу редагування параметрів завдань
+ додано можливість підключення до бази даних ЕЖРК 2 на MS SQL Server 2012

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.7

+ збірники цін:
  - виправлено імпорт коефіцієнтів індексації для збірників цін
+ вікно "Створення нового рахунку та договору на виконання послуг":
  - додано кнопку для друку "Акт здачі виконаних робіт"
  - додано можливість виконання типових операцій створення/редагування/видалення записів списків через поєднання клавіш
  - на вкладці "Суб'єкт права" додано можливість виклику списку юридичних або фізичних осіб через поєднання клавіш Ctrl+U
  - для кнопок "Друк акту приймання документів" та "Друк акту передачі документів" додано можливість вибору друку виділеного або всього списку документів
+ вікно "Пошук":
  - додано параметр "Суб'єкт права"
  - у таблиці з результатами пошуку за вибраними параметрами, виправлено відображення вмісту для колонок Замовник, Адреса, Суб'єкт права
+ збереження позиції знайденого запису у списку "Рахунки та договори" після закриття вікна "Відбір даних"
+ в установках програми додані параметри для зміни стилю та кольору записів у головному вікні "Рахунки та договори" для виконаних, повністю оплачених та переданих договорів
+ звітні форми:
  - підправлені звітні форми для друку актів приймання та передачі документів
  - додані нові звітні форми для друку заяви, технічного завдання, календарного плану

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.6

+ синхронізовано підключення та відображення файлів з ЕЖРК 2 Веб-рішення
+ у параметрах прийнятих документів додано можливість підключення файлів, які автоматично зберігаються у папці з зображеннями
+ у вікні "Адміністрування" додано параметр "Шлях до папки з зображеннями"
+ підправлено звітні форми розрахунку кошторисів
+ оновлено звітні форми у форматі MS Word
+ створено перевірки на наявність відсутніх полів при підключенні до бази ГІС 6
+ додано сортування у списку (фільтр) категорій за найменуванням записів
+ у головному вікні, додано на вкладку "Завдання" поле "Суб'єкт права"
+ підправлено функцію для формування повної адреси земельної ділянки за кодом КОАТУУ
+ удосконалено вікно з параметрами програми
+ у вікно "Відбір даних" додано параметр "Найменування суб'єкта"

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.5

+ внесено зміни для інтеграції з ЕЖРК 2 Веб-рішення
+ для вкладки "Завдання" додано панель з кнопками відбору виконаних, не виконаних, прострочених та не виданих завдань
+ додано правило 175, за допомогою якого група користувачів може додавати до поточних кошторисів, змінювати (обчислювати) або видаляти кошториси створені раніше поточним користувачем
+ підправлено застосування правила 71 для полів "Дата оплати", "Сума оплати" та для параметра "Оплата" (вікно "Параметри договору" / вкладка "Рахунок")
+ створено можливість надання значення "Кінцевий термін" у вікні групового присвоєння даних
+ підправлено дублювання збірників та нумерація розділів під час імпорту кошторису до вже існуючого кошторису
+ додано можливість редагування порядку відображення розділів у кошторисі
+ до збірників цін додано:
  - оновлено розділи "Загальні вказівки"
  - у збірнику 1986 року, в описі "Загальної частини" видалено пункти 31-34

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.4

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлено збірники цін 1983, 1986 років
+ при запуску програми створено відображення вікна зі списком завдань для відповідальної особи (суб'єкта приймаючого завдання)
+ у параметрах завдання додано дату прийняття завдання, коментарі суб'єкта, що видав завдання та відповідальної особи приймаючої завдання
+ додано правило для редагування користувачем контрольних дат
+ синхронізовано відображення списку завдань у параметрах рахунку та головному вікні
+ підправлено створення заготовки графіка робіт
+ у вікні "Відбір даних" доданий параметр "Категорія"
+ при експорті кошторису додані параметри для повноцінного імпорту в КВЗКР 2
+ додано відображення на вкладці "Завдання", параметр "Кінцевий термін"

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.3

+ оновлено коефіцієнти індексації для збірників цін 1982, 1983, 1986 років
+ у списку та параметрах завдань додано кінцевий термін виконання
+ у вікні пошуку розцінок додано кнопку створення розділу у кошторисі
+ підправлено відображення у кошторисі значень з дільником
+ у збірнику цін 1983 та 1986 року підправлено вид значення для показника А
+ підправлено заокруглення малих значень площ для параметрів тис.га та млн.га
+ додано фільтр списку в полі "Підкатегорія" залежно від обраного значення поля "Категорія" у вікні "Майстер створення"
+ у вікні пошуку договорів додано пошук за номером папки та відображення номера папки у списку знайдених записів
+ у майстрі створення додано відображення панелі, після введення однієї або більше літер у цьому параметрі

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.2

+ у збірниках цін підправлені деякі категорії, примітки та параметри розділів
+ додано параметр, що визначає вид розрахунку суми єдиного податку
+ у параметрах юридичних осіб додано вид спрощеної форми оподаткування
+ для збірників цін додано використання змінних сума за кошторисом, сума польових та камеральних робіт для приміток до розділів
+ у нижній інформаційній панелі додано стан договору
+ виправлено створення платіжного доручення для випадків, коли попередня платіжка не містила номер платіжного доручення
+ підправлено відображення виду платіжного доручення
+ у вікні відбору записів підправлено фільтр земельних ділянок

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.1

+ до збірників цін додано:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлено деякі примітки та параметри розділів
  - параметр, який дозволяє скасувати індексацію сум введених вручну
  - можливість застосовувати загальний коефіцієнт індексації окремо для кожного пункту збірника цін
  - можливість створення загальних параметрів для всіх пунктів збірника цін та використання значення одного пункту для обчислення іншого
+ прискорено алгоритм розрахунку кошторису
+ додано авторозрахунок кошторису тільки при редагуванні параметрів кошторису
+ підправлено відновлення зв'язків договору з кошторисом
+ в адмініструванні додано глобальний шлях до шаблонів звітних форм і меню друк
+ додана операція видалення вибраних значень у таблиці пункту збірника цін
+ додано дублювання параметрів за змовчуванням

Оновлення ЕЖРК 2.1.0.0

+ до збірників цін додано:
  - Наказ № 100 від 23.03.2011 Центру ДЗК "Про затвердження єдиного тарифу на виконання робіт зі складання обмінного файлу у форматі XML"
  - Постанова № 835 від 01.08.2011 Кабміну "Надання Державним агентством земельних ресурсів та його території органами платних адміністративних послуг"
+ створено можливість створення безлічі кошторисів в одному договорі
+ додано російськомовний інтерфейс програми
+ додано формування бази злиття для друку документів у MS Word та Open Office
+ підправлено створення завдання
+ для шаблонів Fast Report додано підтримку діалогових вікон
+ для звіту за кількістю оплачених рахунків додано фільтр за обраним виконавцем
+ підправлено оновлення списку виконавців у верхній панелі програми
+ додано розшифровку деяких параметрів у загальних положеннях для збірника цін 2001 року
+ додано новий класифікатор цільового використання КВЦПЗ
+ у вікні пошуку договорів пошук по коментарях
+ у вікні відбору записів підправлено відображення виконавців
+ скоригований пошук у реєстрі фізичних та юридичних осіб
+ для імпорту з MS Excel додані поля: дата оплати, сума оплати, функціональне призначення, цільове призначення УКЦВЗ, цільове призначення КВЦПЗ
+ у майстрі створення нового запису додано
  - зміна розміру вікна
  - оплачена сума договору
+ у верхній панелі додано розшифровку видів стану договорів
+ у нижній інформаційній панелі додано відображення виду робіт, функціональне призначення останнього завдання та ходу виконання, а також площа ділянки у гектарах

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.9

+ для збірників цін додано операції переміщення даних у таблиці
+ додано параметр автоматичного перерахунку статистики за категоріями
+ підправлено сортування списку фізичних осіб

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.8

+ оновлено індексацію споживчих цін
+ підправлено підрахунок суми оплати для рахунку та автозаповнення дати оплати

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.7

+ підправлено підрахунок суми оплати для рахунку та автозаповнення дати оплати
+ у вікні "Відбір даних" додано фільтр ходу виконання за виконавцями
+ доданий параметр, що дозволяє відключити індексацію сум для додаткових витрат введених вручну (за змовчуванням індексація відключена)
+ для автоматичного оновлення програми додано перевірку на невірно введені параметри доступу

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.6

+ покращено алгоритм видалення категорій, автоматичне оновлення рахунків при видаленні категорій
+ додано ще один метод присвоєння категорій рахункам. Тепер користувач має можливість перетягувати як категорії на виділені рахунки так і рахунки на категорію
+ додані поля у вікні відбору даних
+ виправлені помилки при відборі даних які виявлялися при введенні дат
+ підправлений алгоритм відбору даних
+ вікно присвоєння даних:
  - перероблено алгоритм присвоєння даних, також змінено інтерфейс вікна, додано підтримку багатопотоковості при виконанні тривалих операцій
  - при перенесенні даних з вікна відбору у вікно присвоєння даних тепер можна скасувати процес перенесення, натиснувши клавішу ESC
  - всі дії, які займають тривалий час, тепер супроводжуються показом індикатора прогресу, який розташований в нижній частині вікна
  - перероблено алгоритм присвоєння даних, було прибрано параметр "Створювати всім земельних ділянок". Тепер цей параметр вбудований в алгоритм та працює за змовчуванням для відібраних рахунків
  - додано можливість не лише створювати документи та завдання, а й змінювати їх. У зв'язку з цим інтерфейс вікна було допрацьовано для відображення додаткових даних, таких як поточний режим та попередження користувачам
+ у платіжних дорученнях додано вид доручення "документ" та дата документа

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.5

+ для збірника цін 1982 року
  - підправлено розрахунок параметра організація та ліквідація робіт (загальні положення)
+ додано створення технічної документації з реєстру замовлень
+ у головному вікні та "Відбір даних" додано редактор меню для друку звітів
+ розроблено додатковий реєстр технічної документації
  - дозволяє пов'язувати кілька замовлень з однією технічною документацією
  - має окремий реєстр завдань, хід виконання та переміщення технічної документації
  - вікно відбору та автозаповнення записів
+ удосконалено оновлення дерева категорій
+ підправлено операцію дублювання земельної ділянки

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.4

+ створено форма присвоєння групі замовлень стану договору та створення документів, відбір записів виконується за допомогою штрих-коду або інвентарного номера
+ вікно відбір записів
  - змінено форму заповнення та збільшено кількість параметрів відбору
  - вихід у вікно присвоєння параметрів для списку відібраних записів
  - розроблено звітні форми для списку відібраних записів
+ у вікні пошуку записів додано пошук за номером технічної документації
+ у параметрах замовлення
  - додано перевірку дублювання інвентарного номера
  - підправлено автосумування кількох оплат
+ у параметрах документів додано зв'язок із земельною ділянкою
+ у параметрах земельної ділянки додано поле "номер реєстраційної картки" та "коментарі"
+ удосконалено імпорт із КВЗКР 2
+ розширено список полів для імпорту з файлів у форматі xls
+ підправлений експорт об'єктів у програму ГІС 6
+ на вкладці "Завдання" підправлено оновлення стану та предмет договору
+ експорт земельних ділянок до бази ГІС 6
  - додано експорт інвентарного номера
  - додано перевірку наявності земельної ділянки з інвентарним та кадастровим номером
  - додано створення договору оренди

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.3

+ у звітні форми додано відображення додаткових формул та значень для поправочних коефіцієнтів
+ підправлено створення деяких записів у вікні створення/зміни замовлення

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.2

+ у параметрах земельної ділянки додано номер папки, техдокументації та державного акту
+ підправлено відображення списку категорій
+ для звітних форм додано змінну з переліком обраних замовлень
+ підправлено автостворення суб'єкта права при виборі земельної ділянки з бази ГІС 6

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.1

+ для збірника цін 2001 року
  - оновлено індекси споживчих цін
  - у загальних положеннях додано параметри
  - сума витрат на відрядження
  - сума витрат на придбання координат прив'язки
  - оновлено пункт 4.1, 4.4 і 7
+ скориговано фільтр списку замовлень за виконавцями

Оновлення ЕЖРК 2.0.4.0

+ у вікні "Майстер створення нового запису" додано:
  - добавлено параметр підкатегорія
  - список знайдених земельних ділянок за кодом власника або кадастровим номером з можливістю вибрати необхідні
+ для збірника цін 1982 року
  - активізовано поправочні коефіцієнти 1,5 і 1,21
  - оновлено параметри таблиць 94, 108, 154, 264, 317, 351, 367, 390
+ підправлено імпорт баз даних з диска
+ додано відображення всього списку замовлень якщо в базі даних присутні кілька виконавців

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.9

+ зменшено розмір пам'яті займаний програмою
+ у вікні "Майстер створення нового запису" додано:
  - параметр "категорія", "паспортні дані", "термін виконання"
  - автозаповнення параметрів замовника та земельної ділянки при введенні індивідуального коду, коду ЗКПО та кадастрового номера
+ додано імпорт кошторисів та шаблонів з програми КВЗКР 2
+ для збірника цін 1982 року оновлено параметри для таблиці 77, 78, 79
+ для збірника цін 2001 року оновлено пункт 4.1.1

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.8

+ для збірника цін 2003 року
  - оновлено пункти 21, 22, 23, 24
  - до розділу 6 додано пункт 21-1
+ додано можливість автоматичного оновлення програми
+ додано автозаповнення стандартних параметрів після додавання розділу
+ при створенні кошторису додано перевірку на наявність та площу земельної ділянки

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.7

+ створено можливість перенесення даних з бази ЕЖРК 2 до бази ЕЖРК 2
+ додано фільтр за номером відділу
+ додано видалення вибраних документів
+ підправлено друк актів приймання-передачі документів після видалення документа
+ додано кнопку для автоформування адреси ділянки з коду КУАТУ
+ у параметрах фізичних та юридичних осіб додано поле поштовий індекс
+ додано можливість вибору % для завдання від суми замовлення
+ підправлено вибір ради та землевпорядника в параметрах адміністративного поділу
+ у списку рад додано вибір землевпорядника

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.6

+ додано шаблони звітних форм
  - акт здачі етапу робіт
  - календарний план
  - наряд для польових робіт
  - акти приймання та передачі документів
+ створено експорт параметрів земельної ділянки та суб'єкта права в ГІС 6
+ додано кнопку для відображення панелей з параметрами фільтрування записів
+ у параметрах замовлення додано список етапів робіт для формування календарного плану та актів здачі виконаних етапів робіт
+ додано можливість відображення списку замовлень за обраною "віткою" категорій
+ підправлено суму з урахуванням договірної ціни при створенні платіжки
+ добавлено запам'ятовування списку серверів та найменувань баз даних
+ удосконалено можливість формування різних видів номера рахунку/договору
+ для звітних форм додано функцію SeekIKN(Код КУАТУ) для отримання найменування області, району, ради та населеного пункту
+ скориговано редагування списку вхідних/вихідних документів

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.5

+ у головному вікні додано фільтр по підприємству/виконавцю
+ додано імпорт кошторису з файлу Xml
+ додано експорт кошторису у файл Xml
+ для збірника 2001
  - підправлено найменування примітки 7 для пункту 5.3.1
+ скориговано Оновлення статистики категорій
+ списку завдань на виконання робіт
  - додано панель з інформацією про рахунок, замовника та ділянку
  - додано відображення статистики змін
  - оновлено відображення параметрів рахунку
+ підправлено відображення % для суми авансу
+ оновлено версію модуля звітів FastReport 3.2.4

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.4

+ підправлено автоматичний підрахунок площі і периметра земельних ділянок
+ додано правило для входу в програму
+ підправлено автозаповнення адреси у параметрах фізичних та юридичних осіб
+ у списку заявок на виконання робіт
  - оновлено вигляд списку
  - додано дату приймання робіт
+ у списку виконання робіт
  - додано суму витрат
  - підправлено оновлення даних
+ збірник цін 2001 року
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника
  - у загальних положеннях додано параметр, що враховує вартість придбання координат пунктів прив'язки до державної системи координат

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.3

+ додано фільтр рахунків за останній тиждень та помічених для видалення
+ додано правила для видалення рахунків, оплати та податкових накладних
+ для прибуткового касового ордера додано автостворення номера
+ додано створення шаблону зі списком для кошторису, виконання робіт та прийнятих документів
+ у параметрах прийнятих документів
  - додано параметр "Вигляд документа" (вхідний та вихідний)
  - додано інформацію про документ, що передав і прийняв
+ додано можливість відмінити створення нового платіжного доручення
+ додано перевірку оплати рахунку при створенні платіжного доручення
+ скориговано вибір заповнення параметрів "Предмет договору" та "Вигляд робіт"

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.2

+ додано параметр "стан" для коефіцієнтів індексації
+ підправлено шаблони розрахунку кошторисів з урахуванням параметра "Єдиний податок"
+ в установках програми додано параметр "Єдиний податок"
+ розширено вікно "Майстер створення записів"
+ над списками додано параметри відбору списку рахунків, платежів, накладних та завдань
+ додано список відділів для підприємств
+ додано реєстр завдань

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.1

+ у майстрі створення записів додано
  - кнопки для вибору зі списку предмета договору та виду робіт
+ підправлено автозаповнення адреси
+ додано кнопку оновлення баз даних
+ у головному вікні додано відображення користувача
+ додано відображення виду категорії в основному списку
+ фільтр списку за обраною категорією
+ присвоєння категорії для обраних договорів
+ додано список категорій (дерево) договорів

Оновлення ЕЖРК 2.0.3.0

+ додано зв'язок власника із земельною ділянкою
+ у вікні редагування рахунку/договору додано вкладку "Оплата" в яку перенесено параметри оплати та додано список платіжних доручень
+ додано підтримку видаткових ордерів
+ в установках програми додано перемикач для відображення номера та дати рахунку у списку договорів
+ додано збереження розташування колонок для списку договорів, платіжних доручень та податкових накладних
+ підправлено друк прибуткового касового ордера з вікна редагування платіжного доручення
+ додано пошук за адресою земельної ділянки
+ додано можливість присвоєння стану запису для вибраних записів
+ у вікні редагування договору додано відображення площ у гектарах
+ у майстрі створення записів додано
  - вибір одиниці виміру площі
  - предмет договору
  - сума договору
+ при імпорті даних з Xls додано автовідмінювання ПІБ
+ додано видалення вибраних записів
+ підправлено відображення дати у вікні вибору проміжку для формування звітів

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.9

+ підправлено використання перемикачів використання коефіцієнтів під час друку кошторисів
+ скориговано пошук розділу у збірниках цін за номером таблиці
+ підправлено відображення формули при редагуванні приміток
+ для збірника цін 2001 року
  - видалено коефіцієнти індексації
  - скориговано суму відрядження

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.8

+ додано шаблони видаткової накладної та прибуткового касового ордера
+ додано кнопку друку прибуткового касового ордера у вікні створення/редагування платіжного доручення

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.7

+ додано параметр сума та підправлено редагування дати для списку "Хід виконання робіт"
+ у параметрах договору додано
  - відсоток знижки
  - сума авансу та терміни оплати
+ підправлено форму шаблону договору для юридичних осіб та рахунку
+ в установках програми додано параметри для договору
  - населений пункт
  - днів для попередньої оплати за змовчуванням
  - днів для повного розрахунку за змовчуванням
+ підправлено відображення списку розділів після виконання розрахунку кошторису

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.6

+ скориговано коефіцієнт індексації для збірника цін 1982 року
+ для збірника цін 2001 року
  - скориговано параметри для обчислення суми камеральних та польових робіт
  - додано розрахунок відрядження з урахуванням людино-днів для польових робіт
  - таблиці 6.1 та 6.2 розкладено на підпункти
+ у шаблоні кошторису № 2 додано відображення рядка для розрахунку суми пункту
+ підправлено створення записів із майстра

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.5

+ скориговано відображення значень у формулах
+ в установках програми додано вибір шрифту та розміру для списку договорів
+ при формуванні платіжного доручення додано можливість введення часткової оплати
+ підправлено редагування дати у параметрах договору
+ скориговано шаблони кошторисів
+ додано формування рядка розрахунку за розділами
+ виправлено автоматичне створення загальних положень у кошторисі

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.4

+ додано фільтр списку для записів, що знаходяться в роботі
+ список шаблонів доповнено кошторисами для збірників 1982 та 2003 року
+ додано імпорт шаблонів кошторисів
+ додано операцію перерахунку всіх записів
+ оновлено шаблони договору та комплекту документів для юридичних осіб

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.3

+ виправлено друк кошторису з головного вікна програми
+ виправлено договір для юридичної особи
+ додано експорт загального списку договорів
+ для експорту загального списку об'єктів скориговано найменування полів

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.2

+ виправлено дублювання значень із розділів загального призначення
+ додано можливість підключення до будь-якої обраної бази даних (за змовчуванням GIS)

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.1

+ скориговано вибір ради та органу земельних ресурсів у списках районів та рад
+ підправлено відображення списку фізичних осіб у вікні "Майстер створення..."
+ підправлено операцію "Додати розділ" у вікні "Параметри кошторису"

Оновлення ЕЖРК 2.0.2.0

+ додано можливість скасування використання збірника з пунктами при розрахунку та друку кошторису
+ створено можливість створення шаблону кошторисів з розділами з активного кошторису
+ удосконалено імпорт збірників
+ додано можливість використання поправочних коефіцієнтів для пунктів розділу
+ підправлено стандартний та додано новий вид кошторису, в якому відображається сума польових та камеральних робіт
+ додано збереження параметрів використання ПДВ, експертизи та коефіцієнта індексації
+ додано можливість відображення значень та одиниць вимірювання для таблиць
+ додано відображення суми та коефіцієнтів для польових та камеральних робіт
+ створено можливість використовувати додаткові коефіцієнти для розділів
+ додано можливість створення загальних параметрів для розділу
+ скориговано відображення додаткових параметрів значень у вікні редагування параметрів кошторису
+ додано пошук розділів у збірниках за найменуванням, номером пункту та номеру таблиці
+ за замовчуванням надано першу категорію складності
+ загальні вказівки до збірника перенесені в кінець списку незалежно від порядку створення розділів у кошторисі
+ додано параметр для використання коефіцієнтів індексації при розрахунку кошторису
+ додано вибір табличного значення, якщо він менший за мінімальний параметр
+ удосконалено вікно заповнення параметрів кошторису
+ додано автоматичний розрахунок кошторису
+ додано коефіцієнти індексації для збірників
+ додано кореговані користувачем коефіцієнти
+ додано збірники
  - 1982 року
  - 1983 року
  - 1986 року
  - 2003 року

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.9

+ додано можливість відключення пунктів кошторису
+ виправлено помилку при використанні апострофу в найменуваннях
+ виправлено збереження даних для фізичних та юридичних осіб після операції дублювання записів

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.8

+ в налаштуваннях додано параметр, який відключає автоформування номера рахунку
+ додано майстер швидкого створення записів
+ додано поле "Вигляд робіт" для договору

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.7

+ у параметрах земельної ділянки
  - додано вибір коду КУАТУ зі списку
  - скориговано вибір цільового призначення
+ у параметрах договору додано кнопку для розрахунку ПДВ
+ у шаблонах додано автозаповнення даних виконавця
+ додано операцію дублювання договорів
+ додано збереження розмірів колонок
+ підправлено зміну розміру кнопок сортування при зміні розміру колонок у таблиці
+ додано сортування за номером рахунку та договору
+ при експорті даних до ГІС 5.2 додано формування даних на вкладці "Обмеження" та "Оренда", за умови, що у параметрах суб'єкта обрано вид документа оренда або суборенда
+ у параметрах суб'єкта права додано вид документа, що підтверджує право

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.6

+ виправлено приклад шаблону кошторису
+ перевірені та підправлені з 1-го по 5-й розділи
+ у вікні "Створення нового рахунку та договору" для вкладки "Кошторис" додано меню кнопок з основними операціями для редагування та друку кошторису
+ додано параметр "сума" для приміток розділу
+ додано можливість відображення найменування таблиці замість номера примітки
+ додано значення за замовчуванням для параметрів таблиці значень
+ виправлено перехід від підрозділу до підрозділу, а також додано закриття списку при натисканні клавіші ESC
+ у вікні "Параметри кошторису" додано автозміну значення параметра при подвійному натисканні лівої кнопки мишки
+ додано можливість використання двох умов у коментарях до розділів
+ вихід без збереження з вікна редагування параметрів при натисканні на клавішу ESC
+ створено можливість формування меню зі звітами (список коригується з файлу reports.lst)
+ додано можливість перегляду раніше сформованих та збережених звітів у форматі fp3
+ вихід у вікно редагування параметрів при подвійному клацанні на нижніх списках розділів, параметрах або значеннях

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.5

+ скориговано алгоритми доступу до програми

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.4

+ виправлено зв'язок зі старим користувальницьким DSN "EJRC"
+ виправлено оновлення баз даних при запуску ЕЖРК 2 з базою даних ГІС 6

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.3

+ у вікні відбору записів додано вибір виконавця та стану договорів
+ у параметрах суб'єктів права додано список для параметра "Найменування"
+ у параметрах фізичної особи додано список для параметра "Документ видано"
+ додано список місця реєстрації у вікні редагування юридичних осіб

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.2

+ змінено ім'я в джерелах даних ODBC на EJRC2

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.1

+ додано експорт земельних ділянок до ГІС 5.2

Оновлення ЕЖРК 2.0.1.0

+ скориговано імпорт даних з бази ЕЖРК 1
+ додано можливість створення у кошторисі однакових пунктів

Оновлення ЕЖРК 2.0.0.9

+ додано поле з датою початку виконання договору та параметром автоматичного заповнення параметрів для кошторису
+ виправлено у параметрах земельної ділянки відображення параметра "Цільове використання"

Оновлення ЕЖРК 2.0.0.4

+ скориговано використання шляху до шаблонів документів із налаштувань програми
+ додано вид відображення площі

Оновлення ЕЖРК 2.0.0.3

+ скориговано алгоритм коригування параметрів кошторису
+ додано експорт та імпорт шаблонів кошторисів

Оновлення ЕЖРК 2.0.0.2

+ додано тип параметрів – млн.га.
+ для договору додано поля сумарної площі, периметра та кількості об'єктів
+ у примітках розділу додано можливість вибору параметра за умови з урахуванням категорії складності

Оновлення ЕЖРК 2.0.0.1

+ виправлено формат поля МФО банку
+ додано вибір зі списку посади представника замовника
+ виправлено відображення суми договору та розрахунок ПДВ
+ скориговано формування номера філії у штрих-коді
+ підправлено коригування змінних
+ виправлено дублювання юридичних осіб
Bootstrap