Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6 Агро

Оновлення ГІС 6.2.3.4 Агро

+ для функції "Отримати координати за кадастровим номером (GisFile.com)" додано можливість безкоштовно імпортувати координати із сервіса gisfile.com, але з погрішністю (0.5-1 м)
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" активовано функцію "Автозаповнення кадастрового номеру" через сервіс GisFile.com (без запуску модуля Карта)
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису", для вкладки "План" додано параметр присвоєння "Назва об'єкту"
+ у вікні "Відбір записів":
 - для блока "Угіддя" додано нові параметри відбору "вид угідь (КВЗУ)" та "назва"
+ у вікні "Параметри договору оренди":
 - виправлено помилку для функції "Вставити" для координат при створені нового договору
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" для поля "Кадастровий номер" додано функцію автокоригування введених значень через двокрапку ":"
+ вікно "Камеральні функції":
 - додано авторозрахунок деяких параметрів точкових косметичних об'єктів для коректного відображення по радіусу видимості
 - для функції "Перевірка на перетин з іншими ділянками" додано можливість підсвідчування перетинаючих контурів (на клік миші по списку), якщо увімкнено відображення інших ділянок 
+ виправлені помилки "зависання" в деяких випадках дублювання земельних ділянок (з великою кількістю угідь) та при розрахунку площ

Оновлення ГІС 6.2.3.3 Агро

+ внесені зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад" і "Населених пунктів" по всім областям
+ в меню "Імпорт" додано новий модуль "Імпорт об'єктів із формату GeoCSV" для імпорту кадастрової інформації по земельним ділянкам
+ для функцій імпорту земельних ділянок із файлів ArcGis(Shp), Google Earth (Kml), JSON/GeoJeson змінено функцію трансформування координат із WGS84 в СК-42/63 з більшою точністю і без необхідності попереднього завантаження вікна "Карта"
+ для функцій імпорту із файлів ArcGis(Shp):
 - додано функцію автоматичного декодування даних із UTF-8
 - додано можливість імпорту внутрішньогосподарських угідь для поточної ділянки
+ експорт обмінних файлів XML:
 - виправлено помилку обмеження виділеної пам'яті для збереження великих об'єктів, які формують у блоці "Метрична інформація" (MetricInfo) більше 250 000 точок
 - виправлено збереження значень площ (га), у форматі 0.0000 (4-х знаків після коми з нулями)
 - додано можливість збереження даних по декільком бенефіціарам в одному обмеженні/сервітуті
+ вікно "Карта":
 - додано функції пошуку по кадастровому номеру і позиціонуванні на ділянці для шару "Інтернет-карта"/Вид карти "Кадастрова карта (GisFile.com)"
 - додано функції відображення публічних даних в інформаційній панелі при кліку мишки для шару "Інтернет-карта"/Вид карти "Кадастрова карта (GisFile.com)"
+ вікно "Камеральні функції":
 - додано авторозрахунок площі, відстаней і координат центрів для точкових об'єктів косметичних шарів
 - виправлено автоматичне фокусування на косметичних об'єктах для шару "Ситуація" після імпорту із вікна "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat"
 - виправлено відображення промірів для інших ділянок паралельно лініям
 - добавлено обробку комбінацій клавіш (Ctrl+Q) для швидкого переходу між точками перетину ділянки з угіддями в шарі "Ситуація"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
 - додано функцію "Автозаповнення кадастрового номеру" через сервіс GisFile.com
 - додано новий параметр "Код КАТОТТГ"
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
 - при імпорті із JSON-файлів додано автозаповнення кадастрового номеру із назви файлу у форматі "info_by_ХХХХХХХХХ_ХХ_ХХХ_ХХХ"
+ у вікні "Параметри косметичного об'єкта" додано кнопку "Розрахунок площі, відстаней"
+ у вікні "Параметри оренди" додано нову вкладку "Додаткові параметри" з налаштовуємою таблицею і з шаблонами для швидкого заповнення таблиці

Оновлення ГІС 6.2.3.2 Агро

+ вікно "Карта":
 - для шару "Інтернет-карта", вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)", додано перевірку на актуальність API-ключа для завантаження зображень
+ оновлено звітову форму "Схема прив'язки до геодезичних пунктів ДГМ"
+ головне вікно "Земельні ділянки":
 - додано вкладку "Меліоративна мережа", в якій можна створювати записи про складові частини меліоративної мережі, що розташовані на території земельної ділянки
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)":
 - додано перевірки на заповнення даних по "Меліоративним мережам"
 - додано перевірку на заповнення значення "Кадастрового номера" для суміжників
 - додано перевірку на заповнення посад для Представників, які підписали (SignedByPosition) та зареєстрували (RegisteredByPosition) держаний акт
+ вікно "Параметри земельної ділянки":
 - додано вкладку "Меліоративна мережа", в якій відображаються основні дані для формування XML-файлів
 - додано функції імпорту списків кадастрових номерів, земельних масивів на території яких розташована меліоративна мережа
 - змінено формат відображення значень площ відповідно до вказаної одиниці вимірювання площі (кв.м./га)
+ експорт обмінних файлів XML:
 - додано функцію формування блока "Melioration" відповідно до Додатку 34 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
 - додано функцію формування XML-файлів для Меліоративних мереж відповідно до Додатку 58 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
 - додано можливість формування декілька блоків осіб, на користь яких встановлено обмеження/сервітут (Beneficiary)
+ імпорт обмінних файлів XML:
 - додано імпорт ХМЛ-файлів для Меліоративних мереж (Додаток 58)
 - додано імпорт даних про гідротехнічну меліорацію в межах земельної ділянки (Додаток 34)
 - підтримка імпорту даних про декількох осіб із блока "Beneficiaries" для обмежень/сервітутів (Restriction)
+ вікно "Камеральні функції"
 - додано шар "Меліоративна мережа"
 - в меню "Відображення" додано параметри для налаштування відображення об'єктів меліоративної мережі
 - додано функцію "повторити операцію" на праву кнопку миші для повторного виклику вибраного користувачем інструменту
+ вікно "Пошук юридичної особи":
 - додано параметр "ПІБ працівника" для пошуку організацій в якій працює вказаний співробітник
+ вікно "Відбір записів":
 - для блока "Технічна документація" додано параметри пошуку "Оплата (Дата)" і "Оплата (Сума)"
 - для блока "Обмеження і сервітути" додано пошук по коду обмеження XML ("Вид обмеження XML")
+ вікно "Налаштування системи":
 - на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" додано параметри відображення ліній, точок, позначень для "Меліоратиної мережі"

Оновлення ГІС 6.2.3.1 Агро

+ вікно "Камеральні функції":
  - виправлено помилку при редагуванні контуру земельної ділянки при відображені шару із пунктами ДГМ
+ вікно "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)"
  - для шару "Інтернет-карта", вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)", додано функцію пошуку, позиціонування на земельній ділянці по кадастровому номеру (із виведенням інформаційного вікна)
  - виправлено відображення умовних позначень (відстаней) для косметичного шару
+ вікно "Земельні ділянки":
  - в меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Звітів із реєстру речових прав (Report)"
+ додано модуль "Імпорт інформації з Державних реєстрів" для імпорту інформації із файлів сформованих звітів або через on-line сервіси "OpenDataBot" чи "GisFile.com"
+ вікно "Імпорт звітів із реєстру речових прав":
  - додано підтримку імпорту csv-файлів, згенерованих із витягів НКС
  - додано кнопку "Аналіз списку кадастрових номерів" для порівняння даних із завантажених звітів із наявними в БД земельними ділянками
  - додано підтримку on-line сервісів "OpenDataBot", "GisFile.com" для пошуку та імпорту інформації про об'єкти нерухомого майна по кадастровим номерам чи коду ЄДРПОУ/ІПН контрагента
+ збільшено час очікування виконання SQL-запитів для отримання резільтатів при роботі з об'ємними базами даних
+ в "Адміністрування" додано правило №171 - "Реєстр договорів – видалення платіжних доручень"
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - для суб'єкта права виправлено відображення і збереження "Інший" тип документа, що підтверджує особу
  - виправлено функції формування адреси, у випадках, коли користувач вказав тип проїзду, але не зазначив "Назву проїзду" (вулиці)

Оновлення ГІС 6.2.3.0 Агро

+ виправлено перелистування записів в таблицях БД
+ у відповідності з Постановою КМУ № 106 від 04.02.2023 року внесено зміни:
  - в структуру XML-файлів додано новий тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 
  реєстрі" (EDDRNumber) для фізичних осіб
  - оновлено довідники "Видів угідь (КВЗУ)", "Видів обмежень та сервітутів (XML)", "Цільового 
  використання земель"
+ додано функцію імпорту "Інформації із реєстра речових прав (OpenDataBot)" до головного меню "Імпорт"
+ додано реєстр "Платіжних доручень" для формування виплат по договорам оренди з можливістю друку 
касових ордерів
+ експорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову № 106):
  - в блоці "Відомості про виконавця робіт" (ExecutorInfo) та в блоці "Дані про фізичну особу" 
  (NaturalPersonInfo) додано тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" 
  (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
  - в тег "Податковий номер" (TaxNumber) записується інформація про номер і серію паспорта фізичної 
  особи, яка відмовилися від прийняття ІПН (адаптація під Постанову № 106)
  - для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), додано формування тега "Строк 
  дії обмеження" (Duration) для тимчасових сервітутів
  - для елемента "Строк суборенди" (SubleaseTerm) додано формування "Строк дії договору суборенди" 
  (SubleaseDuration)
  - для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), виправлено формування елемента 
  (Payment.Free) - ознака про безоплатне користування
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - додано завантаження інформації про "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 
  реєстрі" (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
  - додано завантаження інформації про "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
+ вікно "Камеральні функції":
  - додано можливість відображення значень площі та периметру для косметичних об'єктів (полігонів)
  - для шару "план" додано додатковий параметр відключення заливань полігонів
  - для шару "теодолітний хід" виправлено позиціонування по координатам пунків, якщо у ділянки 
  відсутні координати
  - у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано параметри "Дата купівлі" і "Номер рахунку"
  - у вікні "Список пунктів ДГМ" оформлено маркування записів різними кольорами для діючих і прострочених 
  пунктів ДГМ
  - для функції "Імпорт пунктів ДГМ із MS Excel" додано перевірку дублікатів записів по "Номеру" і "Назві" пунктів
  - в "Інформаційну панель" додано кнопку "Відображати площу" для косметичних об'єктів
+ вікно "Земельні ділянки":
  - розширено набір полів для функції "Імпорт/Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)" / "Імпорт для агро-холдінгу"
+ вікно "Налаштування системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML", в загальних налаштуваннях, додано новий параметр "Адаптування обмінного 
  файлу під постанову 106"
  - на вкладці "Реквізити" додано параметри для бухгалтера і геодезиста ("ПІБ" і "Посада")
+ вікно "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Ортофотоплани ERSI-2018"
  - оноволено версію карти "Google Map" (946)
+ в модулі "FastReport":
  - додано службові зміні "WmfXCenter" та "WmfYCenter", що відображають значення центра малюнка у вікні 
  "Камеральні функції"
  - виправлено застосування функції "VISIBLEGISMENU()" для підпунктів меню 2-го і 3-го порядків
+ вікно "Доповнення з бази даних":
  - додано імпорт значення функціонального використання в блоці "Додаткова інформація про земельну ділянку 
  до підготовки проекту відведення" із параметрів Технічної документації
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - для "Суб'єкта права" додано параметр "Унікальний номер ЄДДР"
  - для "Суб'єкта права" (Фізичних осіб) виправлено функцію створення банківських рахунків
  - при створенні Земельної ділянки (в межах населеного пункту), додано функцію автоматичного присвоєння 
  "Виду проїзду" із параметрів останньої земельної ділянки в БД
+ додано звітову форму для друку Видаткового касового ордеру по формі № КО-2
+ оновлено файли локалізації

Оновлення ГІС 6.2.2.9 Агро

+ виправлено функцію розрахунку площі, периметра і довжин сторін земельної ділянки по координатам із збереженням 
попереднього значення параметра "Кадастрова площа ділянки" (по документації)
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
  - виправлено помилку при створені рахунку для суб'єкта права (з номером картки) для фізичних осіб
  - для закладки "Суб'єкт права" додано параметр "Частина"
+ вікно "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (kadastr.live)"
  - виправлено відображення виділення поточної ділянки для відмічених/відфільтрованих записів
  - для шару "Оренда" у вікні "Редагування параметрів шару" (вкладка "Режим відображення"), додано параметр 
  "Вид документу" для налаштування відображення контурів з орендою, суборендою та інші
+ вікно "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано функцію "Оновити (F5)" для списку файлів та вкл. автооновлення списків при повторному відкритті вікна
  - для функції імпорту файлів НКС (*.JSON) додано підрахунок з повідомленням вибраних і імпортованих файлів
+ у вікні "Відбір записів" активовано кнопки для друку звітів із шаблонів FastReport
+ вікно "Установки системи":
  - на вкладці "MapDraw" додано параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення 
  поточної ділянки
  - на вкладці "Розрахунки"/"Інше" в блоці "Додаткові функції" додано параметр "Пріоритет автозаповнення 
  літер суміжників" у форматах (АА..АЯ, А1..Я1)
+ вікно "Земельні ділянки":
  - в таблиці списків договорів оренди додано виділення записів із суборендою іншим кольором
+ оновлено коефіцієнти цільового використання земель
+ виправлено визначення нас.пункту/ради по коду КОАТУУ, якщо в параметрах нас.пункту/ради в полі 
"Код КОАТУУ:Зона" вказано декілька зон (через кому)
+ у вікні "Пошук рішень" додано параметр "Сортування із списку рішень", який дозволяє сортувати знайдені записи 
як в основному каталозі документів
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено помилку "Out of memory" при формуванні XML-файлів для "великих" ділянок (коли сумарна 
  кількість координат перевищує 10 000 шт.)
  - при формуванні "Назви суміжника", по користувацькій схемі, додано перевірку на заповнення значень полів 
  (опис, назва, адреса, кад.номер) і вставки роздільних символів між ними
  - виправлено формування значення облікового номеру обмеження, сервітуту, оренди в XML-файлі
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - додано можливість створення (імпорту) обмежень/сервітутів в параметрах яких вказано недіючий номер виду 
  обмежень/сервітутів XML
+ вікно "Камеральні функції":
  - у вікні "Список пунктів ДГМ" додано для перегляду таблицю із координатами пунктів
  - у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано перевірку дублікатів пунктів по номеру
  - у вікні "Параметри умовного позначення" додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, 
  перегляд конфігурації запису
  - у вікні "Список умовних позначень" додано функції перерахунку виділених та всіх у списку умовних позначень
  - змінено алгоритм завантаження пунктів ДГМ для збільшення швидкості відображення позначень в шарі 
  "Геодезичні пункти"

Оновлення ГІС 6.2.2.8 Агро

+ вікно "Земельні ділянки":
  - додано функцію експорту даних про земельні ділянки в kml-Файл для програми Google Earth
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" 
по Львівській області
+ інтегровано біблотеки драйверів Guardant v7.0 для всіх версій програми

Оновлення ГІС 6.2.2.7 Агро

+ вікно "Відбір записів":
  - додано локалізацію параметрів пошуку
  - для блока "Земельні ділянки" додано нові параметри пошуку: "Вид об'єкта" (паї, обмеження, поля та ін.), 
  "Розміщення ділянки", "Дублікати ділянок" (кад.номер)
  - для блока "Суб'єкт права" додано нові параметри пошуку: "Наявність суб'єкта права" (Так/Ні), "Наявність 
  рахунку" (Так/Ні)
+ вікно "Карта":
  - виправлено проблему з відображенням контурів полів (шар "Поля") після зміни виду об'єкта із "Земельної 
  ділянки" на "Поле"

Оновлення ГІС 6.2.2.6 Агро

+ виправлено критичну помилку при зверненні до області пам'яті під час запуску програми (Проблема для Windows 10)
+ до функцій автоформування адреси, для міст обласного підпорядкування, додано перевірку на входження 
до складу ОТГ та виключено дублювання найменувань міст/рад
+ для функції автоматичного оновлення програми додано перевірку завантаження бета-версій
+ виправлено функцію приєднання зображень/документів безпосередньо з головного каталогу серверного сховища файлів

Оновлення ГІС 6.2.2.5 Агро

+ відповідно до постанови КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
  - оновлено довідник "Видів цільового призначення (КВЦПЗ)"
  - адаптовано структуру обмінного файлу XML
  - додано блоки "DispossessionZone" (територія відчуження за мотивами суспільної необхідності) та блок 
  "FunctionalZone" (Функціональна зона)
  - додано нові види "Територіальних зон": "Кордони функціональних зон", "Державний кордон України"
+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" 
по Закарпатській, Волинській, Кіровоградській та Одеській областях
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано вкладки "Облікові номери (артикул)" та "Старий кадастровий номер"
  - додано поля "Номер масиву земель с/г призначення" (тег "LandsMassifCode"), "Номер території відчуження" 
  (тег "DispossessionZoneNumber") та "Номер функціональної зони" (тег "FunctionalZoneNumber")
  - додано поля "Адреса XML", де користувач може заповнити значення для експорту в XML (теги "Region", 
  "District", "Settlement")
+ у вікні "Межові знаки":
  - додано параметр "Опис межового знака"
  - виправлено завантаження прикріпленого зображення під час переходу на інший межовий знак або після ручного 
  редагування шляху до файлу
+ у вікні "Налаштування програми":
  - на вкладці "Обмінний файл ХМЛ"/блок "Категорія та призначення", додано параметр "Класифікатор КВНЗ 
  (Постанова 821)"
  - на вкладці "Обмінний файл ХМЛ"/блок "Технічна документація", додано параметр "Заповнення податкового коду (тег 
  EDRPOU)" для формування у XML-файлі тегу "EDRPOU" замість "TaxNumber" (якщо виконавець технічної документації ФОП)
  - на вкладці "Обмінний файл ХМЛ"/блок "Загальні налаштування", прибрано адаптації обмінного файлу до 
  Постанови 1115, Накази 180 та 323
+ виправлено присвоєння службовим змінним "Rda_Firm" (Найменування місцевої/районної ради), "Rda_People" 
(Представник місцевої/районної ради), "Lnd_People" (представник органу земельних ресурсів), тощо за кодом 
КОАТУУ для нового формату адреси
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено помилку звернення до області пам'яті після перерахунку топології поточної ділянки та перевірки 
  на перетини з іншими ділянками
  - виправлено помилку при виділенні пам'яті під час малювання шару "Геодезичні пункти"
+ до функцій автоформування адреси, для міст обласного значення, додано виведення району
+ у вікні "Присвоєння всім ділянкам суміжників":
  - для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано можливість створення суміжників із сусідніх ділянок 
  (без суб'єктів права)
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - виправлено функцію імпорту вибраних JSON-файлів, якщо розширення файлу написано великими літерами
  - додано присвоєння ділянці кадастрового номера із найменування файлу

Оновлення ГІС 6.2.2.4 Агро

+ відповідно до постанови КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
  - оновлено довідник "Видів обмежень та сервітутів XML"
+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" 
по Запорізькій, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях
+ додано функцію автовизначення встановленого локально екземпляра MS SQL-сервера
+ у вікнах "Параметри ради та громади":
  - додано можливість вибору району, якому підпорядковується чинна рада/громада
  - додано можливість вибору всіх громад поточної області
+ внесено зміни до перевірки на визначення району, ОТГ, ради чи населеного пункту, якщо ділянка знаходиться 
у межах населеного пункту (за новою структурою АТД)
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано функцію повтору основних операцій (через контекстне меню миші)
  - у меню "Обчислення" додано реєстр геодезичних пунктів ДГМ
  - додано імпорт геодезичних пунктів ДГМ із MS Excel
  - додано шар "геодезичні пункти"
  - у меню "Відображення" додано параметри налаштування відображення номера або найменування пунктів ДГМ
  - додано нову звітну форму "Кадастровий план 2021"
  - виправлено проблему з формуванням умовного позначення "Текст" у косметичних шарах
  - в списку "Умовних об'єктів та позначень" додано можливість змінювати послідовність зображення 
  об'єктів на малюнку
+ у вікні "Карта":
  - додано новий шар "Геодезичні пункти ДГМ"
  - виправлено відображення кількох полігонів у шарі "Оренда" для однієї земельної ділянки
  - для шару "Інтернет-карта" додано нові види карт:
  - "Оглядова карта України (dgm.gki.com.ua)"
  - "Ортофотоплани (dki.com.ua)"
+ у вікні "Налаштування програми":
  - на вкладці "Малюнок" додано параметри "Колір", "Розмір", "Стилі точки" для налаштування відображення 
  геодезичних пунктів ДГМ у вікні "Камеральні функції"
  - на вкладці "Реквізити" додано поля "Геодезист (ПІБ)" (службова змінна "SurvFio") та "Геодезист (посада)" 
  (службова змінна "SurvName")
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація" додано параметр "Формувати технічну документацію 
  для нормативної грошової оцінки (ValuationDocumentation)"
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано меню "Розрахунки" для виконання додаткових обчислень після імпорту: "Перерахунок площі ділянок", 
  "Присвоїти стан запису"
+ у модулі "FastReport":
  - додано функцію "LocateObjAddress" яка повертає дані адміністративного поділу для земельної ділянки 
  за новим або старим форматом
  - для функції "LoadTxtFromFile()" додано підтримку всіх форматів файлів
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" виправлено пошук по земельних ділянках, відображених у списку в головному 
вікні програми
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" виправлено створення дубліката договору оренди заповненими параметрами
+ виправлено помилку з дублюванням рішень виникнення права
+ у вікні "Параметри договору оренди"/вкладка "Координати" додано функцію видалення полігону з координатами
+ додано функцію перенумерації та замикання координат для полігонів пов'язаних з договорами оренди

Оновлення ГІС 6.2.2.3 Агро

+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" 
по Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях
+ додано нову перевірку на визначення нового району , якщо ОТГ входить до складу іншого діючого району 
поточної області
+ додано нові перевірки кадастрового номера для випадків, якщо номер складається більше 10 символів, 
але код КОАТУУ
+ змінена функція авто-визначення обросту/району/ради/населеного за налаштуваннями нового або старого 
формату адреси земельної ділянки
+ у вікні "Параметри району" додано можливість вибору району, якому підпорядковується діючий район
+ додано платну функцію "Отримання координат за кадастровим номером" через сервіс GisFile.Com 
(функція векторизації підкладки з НКР)
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів з формату GeoJeson" з підтримкою мультиполігональних 
  для формування меж ОТГ
  - у меню "Ділянка" додано блок функцій "Операції для всіх зазначених ділянок"
  - функцію "Дублювати" перенесено у верхній список функцій
  - виправлено функцію автоматичного визначення системи координат та зони (для СК-63) у таблиці "Земельні 
  ділянки без прив'язки до точок
  - внесено виправлення у функцію фільтрації земельних ділянок
  - у меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Проїздів з довідника поштових адрес" з сервісу www.data.gov.ua 
  (у форматі ел.таблиць MS Excel)
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Оренда" додано висновок позначення "Днів до закінчення дії Оренди", для недіючих договорів оренди
  - в налаштуваннях відображення для шару "Агрогрупи" додано параметр "Шифр агрогруп (колір заливки)" для заливки 
  контурів за "Шифром агрогруп" відповідно до налаштувань довідника "Список видів агрогруп ґрунтів"
  - додано перевірку розташування SHP-файлів шарів з можливістю їх підключення (вручну)
  - застосовано правило № 106 для відображення контурів для всіх внутрішніх шарів
  - виправлено відображення поточної земельної ділянки при зміні запису в головному вікні, якщо в налаштуваннях 
  шару включено параметр "Поточна ділянка"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено малювання позначень для інших зазначених ділянок
  - виправлено відображення білого фону для межових знаків
  - застосовано правило № 106 для відображення інших ділянок
  - виправлено видалення позначень у шарі ситуація при виконанні функції "Контроль координат ділянки, плану, 
  агрогруп та обмежень"
  - виправлено локалізація деяких повідомлень
  - виправлено функції відтворення суміжних ділянок та межових знаків
  - додано пріоритет для формування кольору позначень кількох смежеств в одній точці, якщо в параметрах суміжників 
  вказано певний колір
  - в меню "Відображення"/"Шар межові знаки" доданий параметр "Відображати номер межового знака" при відключенні 
  якого ховаються тільки номер межового знака
  - виправлено збереження інших пунктів меню "Відображення"
  - виправлено локалізація повідомлень і параметрів модуля
  - додано можливість повороту позначень для Суміжних ділянок
  - додано пункт "Перенесення з нового рядка" для позначень Суміжних ділянок
  - в меню "відображення" додано групу пунктів "Шар межові знаки"
  - у меню "Відображення"/"Шар межові знаки" додані пункти "Користувацький формат відображення" та "Білий фон 
  для межових знаків"
  - виправлена ??проблема з підвисанням при відображенні інших ділянок, якщо увімкнено параметр відображення 
  "Всіх відфільтрованих ділянок"
  - додано відображення "Центру рисунка"
  - вікнах зі списком графічних примітивів для точок/ліній/полігонів доданий фільтр/пошук за введеним словом 
  (номером примітиву)
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Обмеження та сервітути" доданий параметр "Вимкнути авто-заповнення елемента 
NaturalPerson у блоці RestrictionEntitlement" для випадків,коли не заповнені паспортні дані представника
  - на вкладці "Розрахунки" додані параметри перевірок для формування адрес за кодом КОАТУУ для старих 
  та нових форматів
  - на вкладці "Розрахунки" додано набір параметрів для автоматичного формування адрес у старому або новому форматах
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Загальні налаштування " додано параметр "Збереження файлу в кодуванні UTF8 (з BOM)"
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Сумежства", додані нові параметри:
  - "Вимкнути авто-заповнення ідентифікаційного коду (тег - TaxNumber/EDRPOU)"
  - "Вимкнути авто-заповнення паспортних даних (блок - Passport)"
  - "Вимкнути авто-заповнення адреси (блок - Address)"
  - для списку "Вигляд заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)" доданий новий пункт "Користувацька 
  схема" для включення блоку налаштувань формування "Найменування суміжної ділянки"
  - доданий параметр "Формат заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)"
  - у боці "Обмеження та Сервітути" додано параметр "Заповнення найменування обмеження 
  (тег RestrictionName = Найменування об'єкта)"
  - на вкладці "Розрахунки"/"Автоматичні розрахунки"/Блок "Параметри межового знака" додано параметр-маска 
  "Вигляд формату номера межового знака" для налаштування відображення межового знака у вікні "Камеральні функції"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - для блоку "Обмежень" (Restrictions.RestrictionInfo) додано можливість виключення елемента "NaturalPerson" 
  у блоці "RestrictionEntitlement" якщо не заповнені паспортні дані представника
  - адаптований експорт блоку "Сумежства" виходячи з налаштувань нових параметрів експорту
  - виправлено заповнення "Номер будинку" ( тег - Building) у блоці "Суміжники" якщо увімкнено параметр 
  "Авто-заповнення вулиці та номери будинку"
  - виправлено умову формування блоку "Оренда" в променях, коли вказано лише дати початку дії оренди та 
  включено параметр "Експорт у XML"
  - заповнення " Найменування обмеження" (тег - RestrictionName) у блоках "Обмеження/Сервітути" з полів 
  "Найменування об'єкта" або "Коментарі реєстратора"
+ імпорт обмінних файлів:
  - додано підтримку файлів з кодуванням UTF-8(BOM)
  - додано функцію "Автоматичного створення суб'єктів права" для випадків дублювання власників та 
  з різними документами на право власності
  - при імпорті IN4-файлів виправлено авто-визначення виду суб'єкта права (Фіз./Юр .Обличчя) якщо 
  в обмінному файлі не вказано ідентифікаційний код
+ у вікні "Параметри документа підтверджуючого право" збільшено максимальну кількість символів 
для параметра "Найменування документа"
+ вікна з параметрами "Фізичних/Юридичних осіб", "Земельної ділянки":
  - додано перемикач " Старий та новий формати адрес" за кодом КОАТУУ
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису" виправлено функцію збереження 
включених параметрів і додано автозавантаження списку раніше відкритих перед-налаштувань
+ для функції "Імпорт об'єктів з формату GeoJeson":
  - додано підтримку формату JSON-файлів
  - додано підтримку формату JSON-файлів з НКС
  - додано підтримку імпорту GeoJSON-файлів з мультиполігонами (наявність блоку "MULTIPOLYGON")
  - додано автоматичну конвертацію координат по обраній проекції (після завантаження модуля "Карта")
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
  - параметри "Формат адреси (старий та новий)"
  - виправлено перезбереження введених значень площ у параметрах ділянки
+ "Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)":
  - додано нові види експорту земельних ділянок (поля In4, Публічний, Зведені дані)
  - усунуто помилки при перевірці кадастрових номерів, через що процес експорту переривався
+ розширений набір полів для функцій "Імпорт/Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)":
  - експорт/імпорт земельних ділянок (Стандартний), додані поля: "Коментарі" (OBJNOTE), "Категорії земель" 
  (CATEGORY), "Форма власності" (TYPEOWNER, TYPEOWN), "Вигляд форми власності" (TYPEPRIVATE, TYPEPRIV), 
  "Вид землекористування" (TYPEPERSON, TYPEPER), "Документ, що підтверджує право" (DECISION)
  - експорт/імпорт угідь, обмежень, сервітутів: "Код угідь за формою КВЗУ" (IDTLANDS), 
  "Колір заливки" (CLRFILL), "Стиль заливки" (TYPEFILL)
+ у вікні "Відбір записів":
  - додано параметри відбору. "грошова оцінка - сума", "прострочені договори", "термін дії оренди (років)"
  - застосовано правило № 106 при відборі земельних ділянок
  - додано функції присвоєння знайдених ділянок конкретним користувачам
  - локалізація параметрів відбору
+ додано правило № 106 "Перегляд та редагування ділянок створених користувачами групи"
+ додані фільтри для автоматичного відображення та відбору земельних ділянок, якщо застосовано правило № 106
+ змінено алгоритм фільтрації ділянок при включенні/вимкненні правил № 51 та № 52
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - виправлений імпорт JSON-файлів через меню "Рахувати з файлу"
  - додано підтримку автоматично створених земельних ділянок при виборі кількох JSON-файлів
+ у вікні "Список співробітників" для функції "Об'єднання записів" додано перевірку, якщо у вибраних записах 
вказана одна і та ж людина, то вибрані записи видаляються
+ у модулі "FastReport" виправлено при збереженні готового звіту автоматичне присвоєння найменування файлу 
з відкритої звітної форми
+ додано функцію локалізації діалогових вікон та внесено виправлення під час виведення повідомлень
+ розширено функціональні можливості копіювання/вставки координат виділених контурів з вікон "Карта" та 
"Камеральні функції" до таблиць координат ділянок, угідь, обмежень, сервітутів тощо, додано підтримку 
вставки координат у форматі IN4

Оновлення ГІС 6.2.2.0 Агро

+ відповідно до постанови КМУ № 134 від 12.02.2020 року внесено зміни:
  - оновлено довідник "Видів обмежень та сервітутів XML"
  - у вікнах "Перегляд (зміни) обмежень, сервітутів та договору суборенди" додано параметр номер обмеження, 
  сервітуту та суборенди"
  - оновлено звітні форми "Перелік обмежень та сервітутів 2017"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - для блоку обмежень "Restrictions" додано тег "RENumber"
  - для блоку сервітутів "Restrictions" додано тег "SENumber"
  - для блоку суборенди "Subleases" додано тег "SUNumber"
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Інтернет-Карта " додано вид карти "Кадастрова карта (землі С/Х призначення)", "Кадастрова карта 
  (грунти 2)"
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" додано параметр "Відобразити в таблиці ділянок систему координат"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Технічна документація" додано параметр "Заповнення податкового коду 
  (тег EDRPOU) "замість "TaxNumber" для ФОП
  - на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Загальні налаштування" додано формат найменування файлів 
  "кадастровий номер (без роздільників) та номер ділянки"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для головної таблиці "Список земельних ділянок" додано колонку "Система координат" з можливість 
  сортування списку
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису" додано перевірку на наявність 
суб'єктів права при "Автостворенні технічної документації"
+ додано підтримку підключення до MS SQL 2019
+ у вікнах "Параметри види угідь за формою 6- Зем/КВЗУ" виправлений вибір виду стилю точок
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - у меню "Установки" додані параметри "Конвертувати з ЕОМ" та "Конвертувати з UTF8" для декодування 
  даний з вихідного файлу
+ у вікні "Пошук фізичної особи" виправлено позиціонування знайденого запису у списку фізичних осіб

Оновлення ГІС 6.2.1.9 Агро

+ додано функцію оформлення замовлення на продовження підтримки з головного вікна програми
+ для функції формування адреси за кодом КОАТУ додано перевірку параметра "Діюча" рада/населений пункт
+ додано функцію "Перевірка на перетин для всіх зазначених ділянок" (Ctrl+F7) з можливістю встановлення 
міток/маркувань для знайдених ділянок
+ у вікні "Карта":
  - для внутрішнього шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Центр земельної ділянки"
  - виправлено імпорт із GPM-файлу з одним полігоном
  - для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Топографічна карта (М 1:100000)"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" при збереженні нових ділянок додано можливість 
  видалення або зміни стану запису вихідної земельної ділянки
  - виправлено помилку при проектуванні ділянок за вартістю
  - для функції "Імпорт систем координат" з обмінних файлів XML виправлено авто -присвоєння значення 
  "Використовувати додаткове перетворення"
  - для шару "Межові знаки" застосований із установок програми параметр "Розмір символів, інше" 
  для зміни розмірів позначень
  - додано функцію "Змінити стан запису" для виділених земельних ділянок
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" додано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників 
  (тег AdditionalInfo)"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено внесення в тег AdditionalInfo інформації за іншими суміжними ділянками
  - застосовано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)" 
  при формуванні опису смежества
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - у меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів із програми GPSMeter (gpm)"
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису":
  - на вкладці "Обмеження" додано параметр "Присвоїти координати ділянки для поточного обмеження"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
  - додано ініціалізацію бібліотек ЕЦП при першому відкритті підписаних файлів
  - виправлено присвоєння значення "Найменування суміжника" якщо в назві застосовується знак дефісу "-" >

Оновлення ГІС 6.2.1.8 Агро

+ для функції формування адреси за кодом КОАТУ додано перевірку параметра "Діюча" рада/населений пункт
+ для функції меню "Імпорт"/"Імпорт Ділянок з Google Earth (Kml)" додано підтримку формату *.KMZ
+ додано функцію в меню "Імпорт"/"Імпорт об'єктів з програми GPSMeter (gpm)"
+ у вікні "Карта":
  - для внутрішнього шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Центр земельної ділянки"
  - виправлено імпорт із GPM-файлу з одним полігоном
  - для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Топографічна карта (М 1:100000)"
  - внесено виправлення для функцій отримання додаткової інформації з сервера "Національна кадастрова 
  система НКС"
  - додано функцію формування заливки контурів для внутрішніх шарів
+ у вікні "Камеральні функції":
  - у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" при збереженні нових ділянок додано можливість 
  видалення або зміни стану запису вихідної земельної ділянки
  - у таблиці "Координати земельної ділянки" додано функцію "Видалити всі межові знаки"
  - для функції "Імпорт систем координат" з обмінних файлів XML виправлено авто-присвоєння значення 
  "Використовувати додаткове перетворення"
  - для шару "Межові знаки" застосований з установок програми параметр "Розмір символів, інше" 
  для зміни розмірів позначень
  - додано функцію "Змінити стан запису" для виділених земельних ділянок
+ для експорту земельних ділянок програму GIS v.5.3 додано параметр "Експорт косметичного шару "Загальний"
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" додано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників 
  (тег AdditionalInfo)"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено внесення в тег AdditionalInfo інформації щодо інших суміжних ділянок
  - застосовано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег Additional) при формуванні 
  опису суміжних ділянок
  - при заповненні тільки значення коду КОАТУ в кадастровому номері ділянки, виправлено пошук найближчого 
  населеного пункту для блоку AdditionalInfoBlock
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису":
  - на вкладці "Дільниця" додано функцію "Отримати координати центру ділянки (http://map.land.gov.ua)"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
  - додано ініціалізацію бібліотек ЕЦП при першому відкритті підписаних файлів
  - виправлено присвоєння значення "Найменування суміжника" якщо в назві застосовується знак дефісу "-"
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано імпорт JSON-файлів з геоданими з Національної Кадастрової Системи (НКС)
+ у вікні "Імпорт земельних ділянок із програми GIS 5.3" додано перевірку на наявність деяких полів для старих 
(не оновлених) баз даних
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - виправлено оновлення полів з інформацією про суб'єкта права при перемиканні записів
  - для функції повного видалення межових знаків з бази даних,додано перевірку на наявність зв'язків 
  із іншими земельними ділянками
+ у вікні "Вибір фільтру записів" для земельних ділянок виправлено відбір записів за параметром "номер планшета"

Оновлення ГІС 6.2.1.7 Агро

+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
  - додано перевірку на кількість замкнутих контурів для об'єктів внутрішньогосподарського пристрою
  - додано перевірку суми "Частей" власності для "Суб'єктів права"
  - контроль координат налаштований з урахуванням налаштувань для округлення значень
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено вихідну позицію в таблиці "Суб'єктів права" після формування списку функціонально /цільового 
  використання земель
  - виправлено пошук "Технічної документації" активного "Суб'єкта права" для якого налаштовано перехід 
  права від не чинного власника
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - запис інформації з блоку "ParcelMetricInfo.Description" у "Коментарі" земельної ділянки якщо кількість 
  символів перевищує 255 знаків
  - запис значення тега "Зміст обмеження" ("RestrictionName") до параметра "Найменування об'єкта" обмежень/сервітутів 
  якщо він не відповідає записам довідника "Види обмежень XML"
+ оновлені довідники "Об'єднані територіальні громади"
+ функція оновлення бази даних:
  - змінено алгоритм аутентифікації користувача та його приналежність до групи Адміністраторів "DB_Owner";
  - прискорено процес перевірки користувача
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
  - на вкладці "Дільниця" додані поля "Обліковий номер зем. масиву", "Площа пасовищ"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додана кнопка "Видалити господарство (КСП)"
+ у вікні "Параметри плану земельної ділянки":
  - додано кнопки для авто-заповнення полів із шаблонів
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - на вкладці "План" додано пункт контекстного меню "Зберегти шаблон" для формування 4-х шаблонів для 
  авто-заповнення параметрів внутрішньогосподарського устрою ділянки
  - додано можливість автоматичного відображення кольору маркування земельних ділянок по "Стан запису"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано функцію "Інтерполяція точок на відстані" для перевірки та формування точок у виділених контурах 
  із зазначеним кроком (м)
  - на функцію "Автоматичне проектування ділянок за вартістю" додано підтримку розрахунку по рентній 
  прибутку агрогруп
  - у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" додано пункт меню для паювання користувача за вартістю
  - виправлено проблему із закриттям буфера обміну після виконання копіювання/вставки виділених контурів
  - додано можливість відображення кількох суб'єктів права для інших ділянок
  - виправлено функцію скасування створення контурів у шарі "План" при малюванні нового об'єкта
  - для функції "Контроль координат ділянки, плану та агрогруп" додано перевірку на перетин контуру 
  земельної ділянки з контурами "Оренди"
+ додано перевірку регістру символів найменування "Району" при формуванні адрес за кодом КОАТУУ
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано перевірку на збереження значень перед розрахунком грошової оцінки агрогрупи
+ у вікні "Параметри платіжного доручення" (розрахункового рахунку):
  - параметр "Номер рахунку" адаптований під IBAN код
  - автозаповнення значення параметрів "МФО" та "Найменування банку" зі значення коду IBAN
+ у вікні "Установки" програми":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Маркувати ділянки за станом запису"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Суміжники" додано параметр "Пріоритет заповнення найменування 
  суміжника (тег Proprietor..Name)"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Категорія та призначення" додано новий формат заповнення 
  "Цільового призначення" за документом" - "Purpose = код КВЦНЗ ; Use = найменування КВЦНЗ"

Оновлення ГІС 6.2.1.6 Агро

+ відповідно до постанов КМУ № 477 від 05.06.2019 та № 760 від 21.0. внесено зміни:
  - додано вид територіальних зон - "022. Масив земель сільськогосподарського призначення"
  - у параметрах земельної ділянки додано параметр "Обліковий номер масиву", до складу якого входить 
  земельна ділянка
+ експорт обмінних файлів XML:
  - заповнення тега LocalAuthorityHead із параметрів ради/населеного пункту залежно від розташування 
  земельної ділянки
  - формування блоку "LandsMassif" зі значенням облікового номера масиву ("LandsMassifCode")
  - заповнення блоку "Executor" якщо в налаштуваннях програми включено лише параметр "Адаптування 
  обмінного файлу під постанова 1051"
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Закарпатської та Вінницької областей
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено імпорт проекцій з XML-файлів з різними роздільниками цілої та дробової частини числа
  - додано можливість приховування позначень (номерів точок, відстаней) і т.д.) для контурів обмежень 
  та сервітутів
  - додано функцію створення в косметичних шарах об'єктів типу "Текст"
  - для функції "Злиття" додано перевірки на виключення помилок при об'єднанні контурів з/без "вирізок"
  - додано можливість додавання крапок, що відсутні, з об'єктів косметичних шарів
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - додано можливість приєднання до земельної ділянки раніше створених держактів старого зразка 
  (серія та номер менше 7 символів) при виконанні операції створення/додавання держакту вручну
  - для функцій "Імпорт Ділянок з ArcGIS (Shp)" відключено округлення координат у базі даних
+ у параметрах банківського рахунку додано параметр "Номер банківської картки"
+ у вікні "Пошук населеного пункту" додано функцію автозбереження ширини колонок таблиці
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано поле "Площа пасовищ"
+ для функції "Імпорт з MS Excel"/"Імпорт для агрохолдингу" розширений імпортований набір полів
+ у вікні "Відбір записів" виправлено формування схеми відбору для нових полів з блоку "Земельна ділянка"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення відфільтрованих записів для шару "Поля"
  - для шару "MS SQL Server" додано підтримку 2012-2018 SQL -серверів
  - для внутрішніх шарів додано умовне позначення "Номер ділянки"
  - додано можливість застосування функцій "Перетворення координат по 2-м, 4-м точкам" для виділеного 
  масиву контурів зі збереженням виділення
  - виправлено відображення інформації для шару "Інтернет-карта (Публічна карта (ділянки))"

Оновлення ГІС 6.2.1.5 Агро

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Львівської, Рівненської, Сумської областей
+ додано додаткову перевірку групи Адміністраторів бази для MS SQL-серверів, які не підтримують 
вбудовану функцію "sp_helpuser"
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
  - на вкладці "Земельна ділянка" додано параметр "Номер планшета/Поля"
  - для закладки "Оренда" додано перевірку на відповідність "Орендодавця" з "Суб'єктами права"
+ у вікні "Карта":
  - змінено алгоритм завантаження відібраних (відфільтрованих) земельних ділянок та пов'язаних 
  з ними внутрішніх контурів для прискорення малювання контурів
  - для шару "Земельні" ділянки" додано умовне позначення "Номер ділянки" для відображення значення 
  номера ділянки або замальовки/масиву
+ у вікні "Імпорт з MS Excel" для видів імпорту "Імпорт зведених даних" та "Імпорт для агрохолдингу":
  - додано перевірки на заповнення значень площ у гектарах для ділянок та угідь
  - додано перевірку на заповнення значення "Відсоток орендної плати" у форматі (1% або 0,01)
+ у вікні "Відбір записів (земельних ділянок)":
  - для блоку "Земельні ділянки" додано новий параметр відбору "Наявність координат" для пошуку 
  записів з контурами або без контурів

Оновлення ГІС 6.2.1.4 Агро

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, 
Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Херсонської областей
+ додано можливість оновлення БД під час запуску програми від імені користувача, який входить до групи 
Адміністраторів бази "db_owner"
+ для списків "Фізичних/Юридичних осіб" додано функції архівування (запис даних на диск) та доповнення 
з архівів для перенесення списків меду різними БД GIS6
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" змінено формування адреси ділянки за значенням полів "Кадастровий номер" 
та "Розташування ділянки" без попереднього збереження значень
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для шару "План" у меню "Відображення" додано додаткові пункти "Білий фон для промірів" та 
  "Білий фон для умовних позначень"
  - змінено функцію "Злиття" для об'єднання виділених контурів, які мають вирізки, додатково застосовано 
  функцію зміни напрямку контурів при виведенні результату злиття в "Таблицю розрахунків"
  - виправлено відображення умовних позначень у шар "План" через роздільну межу, якщо в "Установках програми" 
  вказані різні коефіцієнти позначень
  - виправлено відображення координат у "Договорі оренди" після формування (відмальовування) контуру 
  в шарі "Оренда"
+ в "Установках програми":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Сумежства" додано параметр "Пошук у списку Фіз./Юр осіб відповідно 
  до "Вигляд суміжника"
  - на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" додано параметр "Колір об'єктів плану" для інших ділянок
+ експорт обмінних файлів XML:
  - відповідно до вибраного значення "Вигляд суміжника" програма буде виконувати пошук записів тільки 
  за "Найменуванням суміжника" у списку Фізичних або Юридичних осіб
  - виправлено експорт даних про суб'єкта права у блоці "Право користування"(LegalModeInfo/Grantee), 
  якою отримав право користування ділянкою від іншого чинного суб'єкта
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4:
  - додано перевірку на наявність у блоці "Право користування"(LegalModeInfo) блоків Grantee та Grantor
+ у вікні "Відбір записів" після застосування функцій маркування та встановлення зеленої мітки для відібраних 
записів, виключено скидання раніше відібраного списку земельних ділянок у головному вікні програми
+ у вікні "Пошук населених пунктів" додано пошук записів за старими найменуваннями рад та населених пунктів
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення всіх контурів у шарі "Кадастровий квартал"

Оновлення ГІС 6.2.1.3 Агро

+ у меню "Сервіс" додано функцію "Автоматична перевірка на заповнення кадастрового номера" для порівняння 
значення кадастрового номера земельної ділянки зі значенням із сервера "Національна кадастрова карта України"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - при включеному параметрі "Експортувати дані про суб'єкта права" у випадках припинення права, в обмінному 
  файлі створюється блок з інформацією про "Державний Акт" (за наявності)
+ внесено додаткові перевірки та зміни при формуванні адреси за кодом КОАТУУ для земельної ділянки яка входить 
межі населеного пункту, яка є адміністративним центром ОТГ
+ у параметрах додано функцію авто-редагування значення кадастрового номера
+ в модулі "Редактор звітних форм FastReport":
  - додано функцію VISIBLEGEOMENU() для відключення/увімкнення пунктів меню "Відображення" у вікні 
  "Розрахунок та зрівнювання теодолітних ходів та пікетів"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - в меню "Відображення"/"Параметри відображення" додано пункт "значення кутів без секунд"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення контурів для кількох шарів "Земельні ділянки" із застосуванням фільтрів 
  з меню "Вид" та "Параметри шару"
  - додано нові види карт для шару "Інтернет-карта": Державна геодезична мережа України, Топологічна карта України, 
  Лінійно-кутова мережа, Кордони адміністративно-територіальних одиниць України
+ додано авто-збереження позиції запису у списку "Рад" при виході (закритті) списку "Общин"
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" додано можливість дублювання записів про суб'єктів права (що не діють) 
та пов'язані з ними державні акти та договори оренди

Оновлення ГІС 6.2.1.2 Агро

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Дніпропетровської, Донецькій, Запорізькій, 
Тернопільській, Миколаївській та Харківській областях
+ у вікні "Параметри державного акта" у списку "Форма державного акту" додано відображення коду XML
+ у вікні "Додаток з бази даних" змінено імпорт ділянок із зовнішньої БД (MS SQL Server) по зеленій та 
червоній мітках для зменшення розміру використаної пам'яті
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - у заголовку вікна програми додано відображення найменування підприємства з установок програми/ закладка "Реквізити"
  - в головній панелі додано кнопку "Відбір записів"
  - для функції імпорту "Ділянок з Google Earth (Kml)" додано підтримку файлів у структурі яких використовується 
  блок "MultiGeometry
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Земельні ділянки" виправлено автоматичне оновлення зображення після імпорту земельних ділянок 
  з обмінних файлів XML/IN4, зміни стану запису
  - у вікні "Параметри шару" (для земельних ділянок) додано параметр "Заливка з параметрів об'єкта"для заливки 
  контурів кольором маркування
  - додана кнопка для приховування основної панелі інструментів
+ у параметрах "Ради" та "Спільноти" додано можливість збереження запису без заповнення поля "Найменування"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції імпорту параметрів проекцій з обмінних файлів XML додано автовизначення та перетворення 
  параметрів залежно від виду знака роздільника операційної системи
+ у вікні "Відбір записів":
  - у блоці "Земельна ділянка" додані нові параметри відбору - "Грошова оцінка - сума", "Грошова оцінка - дата"
  - у блоці "Договір оренди" додано нові параметри відбору - "Вигляд документа ( оренди)", Розмір орендної плати, грн", 
  "грошова оцінка - сума"
+ при поверненні зі списку "Населених пунктів"у списку "Порад" збережена позиція вибраного запису Ради

Оновлення ГІС 6.2.1.1 Агро

+ у зв'язку зі зміною типу підключення до сервера "Публічна Кадастрова Карта України" виправлено функції отримання 
кадастрового номера, зведеної інформації про земельну ділянку, завантаження підкладок
+ виправлено автовизначення ради/населеного пункту за кодом КОАТУУ:Зона для записів, які входять до складу 
об'єднаних територіальних громад
+ виправлено функцію встановлення/зняття позначень (зелених, червоних міток тощо) для відібраних земельних ділянок
+ у довідниках "Поради" та "Населені пункти" відключено відображення "Общин", якщо в установках програми вимкнено 
параметр "Перевіряти належність поради до громади"
+ додано можливість формування кадастрового номера та адреси ділянки у випадках, коли до складу "Общини" входять 
населені пункти з інших районів
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Київської, Одеської, Чернігівської та 
Луганської областей
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/ IN4" додано додаткову перевірку для функції формування кадастрового 
номера з найменування файлу, якщо вказано лише код КОАТУУ
+ у вікні "Розрахунок середнього балу та індексів родючості ґрунтів":
  - внесено зміни у розрахунку показників виходячи із заповнення параметрів КСП
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції "Перетворення за 4-ма точками" додано додаткову перевірку значення площі(-ей) ділянки(-ів) до 
  та після виконання функції перетворення з відображенням різниці в інформаційному вікні
  - додано збереження/завантаження параметрів прилипання до точки, лінії, горизонталі та вертикалі
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Інше"/"Інтерфейс" додано список закладок для відключення їх видимості в головному вікні 
  "Земельні ділянки"
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat"
  - додані функції імпорту координат для проекту теодолітного ходу (пункти, ходу, пікети) з можливістю 
  створення нового проекту або оновлення існуючого
+ у вікні "Відбір записів":
  - створені функції "Додати до вибраних...", які дозволяють додати до раніше відібраних записів у вікні 
  "Земельні ділянки" вибрані або всі знайдені записи
  - у блоці "Земельна ділянка" додано параметр для пошуку за "Номером поля"
  - для функції експорту "Зведених даних" додано параметр "Номер поля"
+ у вікні "Список юридичних осіб" виправлено функцію швидкого пошуку за кодом підприємства, якщо раніше 
було налаштовано пошук за кількома параметрами
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" виправлено завантаження тайлів для видів карти "Публічна Кадастрова Карта"
  - для шару "Сівообіг" додано можливість відображення декількох позначень, наприклад,"Площа(га)" 
  та "Культура"
  - для внутрішніх шарів додано можливість одночасного застосування кількох фільтрів з меню "Вигляд" 
  та закладки "Режим відображення" в "Параметрах шару"
  - виправлено активність пунктів меню для функцій об'єднання, вирізування, накладання 
  та розрізання вибраних об'єктів
  - виправлено виклик функції "Розрізання лінією" при розрізанні полігону лінією з косметичного шару
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано автоматичний розрахунок значення площі при зміні 
одиниці виміру площі
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам обрані значення поточного запису"
  - на вкладці "Агрогрупа" додано параметр "Тип розрахунку вартості "
Bootstrap