Оновлення програми MapDraw 2

Оновлення MapDraw 2.2.5.1

+ додано можливість завдання проекції для проекту повністю
+ обмежений розмір панелі шарів
+ оновлена локалізація
+ виправлено відображення великих об'єктів
+ виправлено імпорт з mif/mid
+ виправлено відображення дрібних масштабів       
+ виправлено операції копіювання-вставки у вікні "Карта"         
+ виправлено вибір повернутих текстових об'єктів косметичного шару         
+ виправлено операцію позиціонування за координатами         
+ виправлено операцію "Додати позначення" (не змінювався шрифт)         
+ виправлено створення/відкриття шару, якщо обрано групу (шар додасться до групи, а не після неї)         
+ виправлено операцію вибору текстових позначень         
+ створено можливість малювати багатокутник з прямими кутами         
+ у списку шарів додана іконка з параметрами семантики         
+ додані функції: довжина, кут та перетворення по 2-м та 4-м точкам         
+ створена операція виділення всіх об'єктів у вибраному шарі         
+ удосконалені операції скасування-повтору для текстових позначень при створенні групи позначень        
+ обмежений розмір панелі шарів         
+ оновлено локалізація         
+ підправлено відображення великих об'єктів         
+ додано список полів шару "сервітути" та "обмеження" в параметрах відображення        
+ виправлено виділення текстових позначень у косметичному шарі після зміни шрифту та кута повороту         
+ виправлено операцію позиціонування за введеними координатами         
+ виправлено застосування вибраного користувачем шрифту у вікні створення позначень для вибраних об'єктів         
+ додано створення та відкриття шару у вибрану групу та у списку після активного шару         
+ прибрано відображення помилки при відображенні шару "Інтернет-карта" в масштабах менше 1:30         
+ виправлено можливість пристиковування інформаційної панелі до панелі шарів         
+ підправлено використання цифр 1 і 2 при зміні масштба в ручну         
+ виправлено використання копіювання (Ctrl+C) та вставки (Ctrl+V) в інформаційній панелі та інших вікнах

Оновлення MapDraw 2.2.4.2

+ виправлені операції об'єднання, перетину та вирізування для шарів із заданою проекцією         
+ відключено прилипання та редагування шарів у групі, для якої відключено прилипання та редагування         
+ створена можливість пристиковування інформаційної панелі до панелі шарів         
+ додано збереження масштабу в Карті при зміні розмірів карти         
+ виправлено збереження результату в точковий або косметичний шар для операцій з точками         
+ додано можливість приховати відображення шару в легенді звітної форми        
+ додано новий шар - "Відмітки на карті"         
+ створена можливість використання зовнішніх SQL шарів з форматом полів geography         
+ додана підтримка WMS-серверів         
+ оновлено зовнішній вигляд вікна параметрів шару та установок програми         
+ виправлено малювання картки після зміни ширини панелі шарів         
+ додано можливість вибору одиниць відображення площі у вікні перегляду об'єктів

Оновлення MapDraw 2.2.4.1

+ додано можливість використання маски рядка у параметрах відображення         
+ у вікні пошуку (Ctrl-F) подвійне клацання по запису тепер не змінює масштаб, для позиціонування та 
масштабування слід вибирати пункт меню "Вибір"         
+ доданий шар "Інтернет карти", за допомогою якого можна відображати карти GoogleMap, OpenStreetMap, 
а також включена можливість використання інших ресурсів зазначених користувачем         
+ виправлено відображення панелі з параметрами вибраного косметичного об'єкта         
+ удосконалено відображення шарів, для яких задані параметри відображення         
+ додано можливість об'єднання контурів об'єктів         
+ виправлено імпорт поліліній з dxf         
+ підправлено відображення позначень         
+ оновлення програми перенаправлено на сайт https://shels.com.ua         
+ для косметичних шарів включено операції перетворення координат         
+ у вікні пошуку підправлено використання сполучення клавіш Shift+S (букви S, І та Ы)

Оновлення MapDraw 2.2.4.0

+ удосконалено алгоритм завдання параметрів відображення шару         
  - перероблено обробку негативних числових значень і проміжків
  - додано можливість завдання дат і проміжків         
+ додано підтримку шару mssql-сервера         
+ перероблено алгоритм підвантаження шару GoogleMap         
+ оновлено параметри проекції для проекту повністю         
+ додано можливість автоматичного повороту растрів         
+ створено можливість відображення ліній ухили         
+ у багатосторінковому друку підправлено алгоритм відображення та змінено вигляд інструменту для 
зміщення малюнка         
+ додано скасування створення малюнка при натисканні клавіші ESC         
+ підправлено оновлення малюнка якщо обрано великий об'єкт після зміни масштабу або зміщення малюнка         
+ підправлено видалення об'єктів         
+ для операції присвоєння даних скориговано заповнення тексту з апострофом         
+ у параметрах таблиці додано автостворення полів необхідних при імпорті даних грошової оцінки         
+ у вікні параметри відображення         
  - підправлено групування числових значень
  - додана можливість видалення значення зі списку         
+ при створенні об'єктів додано снапування до продовження лінії та під 90 градусів         
+ додано авто-координування Tif файлів у заданому масштабі         
+ створено імпорт файлів у форматі kmz і kml         
+ підправлено редактор шляхів та експорт файлів з прив'язкою растрів         
+ додано експорт до AutoCad файлу Dxf

Оновлення MapDraw 2.2.3.0

+ підправлено обертання вибраних об'єктів         
+ шару GoogleMap додано вибір версії оновлення космознімків         
+ додано підтримку GPS приймачів, що підтримують NMEA протокол         
+ підправлено імпорт полігонів з Clipboard         
+ скориговано редагування об'єктів у вікні "Багатосторінковий друк"         
+ прискорено процес завантаження шару GoogleMap         
+ доданий параметр відображення позначень для шару GisMapServer         
+ доданий аналіз та трансформування TIF файлів з Zip стисненням         
+ доданий експорт вибраних об'єктів у формат Kml         
+ удосконалено відображення растрів великого розміру у вікні координування зображень         
+ в установках доданий параметр оновлення кешу для шару GoogleMap         
+ підправлений імпорт файлів прив'язки у форматі tab         
+ для шару "Картографічний сервер" у параметрах шару додано вибір відображуваних шарів з 
GisMapServer-а, а також параметри авторизації         
+ при розвороті зображень додано автостворення пірамід         
+ в інспекторі зображень додано операцію побудови пірамід для всіх зображень         
+ підправлено пошук записів для зовнішніх баз даних         
+ додано операцію перевірки та коригування топології для вибраних об'єктів         
+ створено шар для побудови номенклатури         
+ можливість отримувати інформацію про обраний об'єкт з GisMapServer-а в режимі інформаційна панель         
+ виконувати швидкий пошук об'єктів у шарі GisMapServer-а         
+ додано вирівнювання об'єктів косметичного шару по вибраній стороні         
+ при зміщенні об'єктів та натисканні Alt об'єкти переміщуються лише горизонтально та вертикально         
+ для шару GoogleMap додані проекції СК 63 з перетворенням географічної в геоцентричну систему 
координат (еліпсоїд Красовського в WGS 84)         
+ додані операції з точками         
+ додано перетворення координат для косметичних шарів         
+ розроблена можливість задати область відображення (обрізання) для растрів (малюнків)         
+ операція формування ліній         
+ у вікні "Пошук" додано:         
  - можливість фільтрувати список за будь-яким полем таблиці         
  - пошук та заміна значень         
  - збереження відсортованих та відібраних даних в окремий шар         
  - копіювання значень з одного поля таблиці до іншого         
  - підправлено позиціонування з урахуванням проекцій         
+ прискорено процес збереження шарів великого об'єму         
+ підправлено алгоритм заливки полігонів         
+ додано вікно параметрів проекту         
+ у вікні "Багатосторінковий друк" додано можливість:         
  - додавати/змінювати лінії та текст         
  - зберігати та відкривати шаблони оформлення

Оновлення MapDraw 2.2.2.0

+ розроблено інтелектуальний процес відображення карти при виконанні серії зміщень або змін масштабу         
+ додано можливість перервати завантаження за допомогою клавіші Esc         
+ в режимі вибраних об'єктів і операції розтягування задіяні клавіші Shift, Ctrl та Alt         
+ доданий шар GoogleMap         
  - можливість вибору плоскої проекції
  - автоматичне завантаження на територію, що відображається, трьох видів інформації (схема, 
  супутник, гібрид)
  - панель параметрів дозволяє скоригувати зміщення інформації, що завантажується 
  для більш точної посадки
  - можливість задати інтелектуальний або фіксований рівень деталізації
  - кешування інформації, що завантажується 
  - можливість задати мережеву папку для кеша у вікні "Адміністрування"         
+ при об'єднанні об'єктів додана можливість вибору основного об'єкта з семантикою         
+ додано кешування змін для внутрішнього шару "План" та шарів "Грошова оцінка"         
+ удосконалено операцію розрізання об'єктів та автоматичного формування залишку         
+ розроблено можливість зміщення та автоматичне снапування групи обраних точок         
+ додано угруповання для скасування та повернення змін         
+ додано зміну параметрів для вибраних об'єктів косметичного шару         
+ у параметрах позначень додано вибір імені поля з бази шару, значення яких використовуються 
при відображенні позначень         
+ підправлено зміщення позначень косметичного шару         
+ доданий пошук за найменуванням шару         
+ створена можливість зміни чутливості прилипання         
+ доданий імпорт параметрів координування зображень із файлів у форматі Dxf         
+ підправлені операції об'єднання, розрізання, вирізання якщо вибрано більше двох об'єктів         
+ додана можливість відключення вибраного растрового малюнка для активного шару         
+ у конверторі зображень додано операції об'єднання та поділ растрів         
+ додано імпорт даних з формату dmf         
+ підправлено список значень обраного поля для внутрішніх шарів грошової оцінки         
+ в режимі "Малювати" додано можливість задати довжину відрізка         
+ додано імпорт земельних ділянок з обмінного файлу у форматі Xml         
+ підправлено відображення полігонів з палітрою кольорів         
+ оновлено вікно багатосторінкового друку картки         
+ додано операцію центрування для шару "Картографічний сервер"         
+ створено підтримку прийому упакованих пакетів від Картографічного сервера         
+ додано підтримку пірамід для графічних файлів у форматі Tif         
+ в конверторі зображень доданий параметр, що дозволяє виконати побудову пірамід         
+ для тестових позначень шару додані параметри "відображати в заданому масштабі"

Оновлення MapDraw 2.2.1.1

+ в установках додано вибір мови програми         
+ додано автоматичне снапування до горизонталі, вертикалі та продовження лінії в режимі редагування 
об'єкта при включеному параметрі "Прилипання до ліній"         
+ додано імпорт точок з форматів ICS (PowerSet), PTS (Sokkia), DAT (Trimble), TXT (TopCon) 
до косметичного шару та шару точок         
+ додано імпорт об'єктів з формату MIF/MID (MapInfo)         
+ включено прилипання до точок для інструменту "Лінійка"         
+ відображення списку шарів з лівої або правої строни вікна         
+ удосконалено вікно пошуку/редагування таблиці зовнішніх шарів         
  - виділення записів та відображення вибраного на малюнку         
  - статистика вибраних записів         
  - заповнення записів за введеною формулою         
  - імпорт даних у таблицю з MS Excel         
+ у вікні "Геопроцеси" додано параметр "Створювати поля з однаковими найменуваннями"         
+ додано можливість використання формули при заповненні полів бази даних         
+ удосконалено імпорт об'єктів із файлів у форматі Dxf         
+ видалення об'єктів з вікна пошуку записів         
+ перевірка редагування шару перед початком створення нового об'єкта         
+ процедура DrawLegend() формує легенду умовних позначень для вікна карта в звітах FirstReport 
(створюється файл legend.wmf)         
+ додано дублювання параметрів шару іншому шару та групі шарів (ліва кнопка + Ctrl)         
+ додано можливість автостворення точок у режимі "Малювати" та натиснутою кнопкою Ctrl         
+ розроблено нове вікно "Параметри відображення"         
+ підправлено відображення ліній         
+ додано зміщення першої та замикаючої точок полігону         
+ додано можливість присвоєння параметрів для вибраних шарів         
+ додано меню "параметри" з параметрами прилипання, редагування та масштабування при відкритті нового шару

Оновлення MapDraw 2.2.1.0

+ додано можливість автоматичного оновлення програми         
+ у вікні "Геопроцеси" додано параметр "Створювати поля з однаковими найменуваннями"         
+ додано можливість використання формули під час заповнення полів бази даних         
+ збереження групи змін для внутрішніх шарів програми         
+ вдосконалено імпорт об'єктів із файлів у форматі Dxf         
+ видалення об'єктів із вікна пошуку записів         
+ перевірка редагування шару перед початком створення нового об'єкта         
+ процедура DrawLegend() формує легенду умовних позначень для вікна карта в звітах FirstReport 
(створюється файл legend.wmf)         
+ додано дублювання параметрів шару іншому шару та групі шарів (ліва кнопка + Ctrl)         
+ додано можливість автостворення точок у режимі "Малювати" та натиснутою кнопкою Ctrl         
+ розроблено нове вікно "Параметри відображення"         
+ підправлено відображення ліній         
+ додано зміщення першої та замикаючої точок полігону         
+ додано можливість присвоєння параметрів для вибраних шарів         
+ додано меню "параметри" з параметрами прилипання, редагування та масштабування при відкритті нового шару         
+ для групи доданий параметр відображати в межах масштабу         
+ для імпорту з In4 доданий вибір шару для збереження блоку квартал і угідь         
+ додано збереження та відкриття шаблону вибраної групи шарів         
+ додано можливість зміни параметрів відображення, прилипання та редагування для всіх шарів групи         
+ додана операція очистити вибір об'єктів         
+ створена можливість підключати нові шари та малюнки перетягуванням файлу         
+ доданий експорт файлів прив'язки з інспектора зображень         
+ підправлений алгоритм заливання полігонів         
+ вдосконалено розрахунок буферної зони для полігонів і ліній         
+ додано можливість закрити вибрані шари         
+ розроблено нову панель зі списком шарів         
+ додано кнопку фіксування списку шарів         
+ створено операцію перетворення вкраплень         
+ додано відображення площі при коригуванні полігону         
+ розроблено модуль перетворення зображень         
+ підправлено імпорт параметрів координування з файлу tfw         
+ додано імпорт об'єктів із файлу Dxf         
+ в інспекторі зображень додано операцію автоматичного розвороту зображень вибраного шару         
+ додано друк малюнка на аркушах заданого формату         
+ скориговано прилипання до об'єктів шару "Карта"         
+ у вікні "Геопроцеси" підправлено автоформування найменування файлу для результату         
+ підправлено активну папку при відкритті проекту         
+ у вікні редагування параметрів шару додано перейменування імені файлу шару         
+ додано очищення тимчасових файлів після некоректного завершення програми         
+ використовую клавішу Ctrl можна коригувати параметри відображення, прилипання та редагування для всіх шарів         
+ додано операцію об'єднання двох шарів         
+ додано операції розрізання шару шаром зі збереженням результату в новий шар з об'єднанням полів баз даних         
+ додано можливість заповнювати значення полів по ключовому полю із зовнішнього джерела даних у форматі txt         
+ додано розрізання вибраних полігонів лінією         
+ для операції формування позначень у косметичному шарі додано відображення суб'єкта права повністю та скорочено         
+ додано можливість підсумовування даних по вибраним полям активного шару та формування підсумків у MS Excel         
+ у параметрах шару додано можливість вибору файлу         
+ додано операцію автоматичного коригування розташування позначень, що знаходяться за межами контуру об'єкта         
+ підправлено вибір об'єктів         
+ скориговано копіювання об'єктів косметичного шару         
+ підправлено відображення текстових позначень         
+ додано можливість присвоєння довільних значень для всіх записів         
+ додано конвертування шару лінії в полігони та навпаки         
+ виправлено зміну найменування шарів         
+ підправлено формування заливання полігону при великій кількості точок         
+ підправлено вибір об'єктів з розташуванням координат проти годинникової стрілки         
+ підправлено відкриття "некоректних" шарів та збереження шарів з віддаленими об'єктами         
+ додано можливість заливання різними видами примітивів для полігонів, ліній та точок         
+ створено можливість зміщення та обертання позначень для зовнішніх шарів         
+ додано друк без попереднього перегляду         
+ підправлено збереження зовнішнього шару         
+ у параметрах шару додано параметр якості для відображення малюнка         
+ підправлено перейменування полів для бази dbf         
+ скориговано відображення заливки перед печаткою         
+ удосконалено операції об'єднання, вирізування, накладання та розрізання об'єктів         
+ додано експорт та імпорт списку параметрів відображення         
+ додано вихід у вікна редагування параметрів для всіх внутрішніх шарів за допомогою меню та 
функціональної клавіші         
+ додано друк табличного доповнення до креслення складу категорій земель у xls         
+ підправлено видалення об'єктів з інформаційної панелі для зовнішніх шарів

Оновлення MapDraw 2.2.0.6

+ підправлено вибір об'єктів з вирізками         
+ додано коригування довжини панелі зі списком шарів         
+ у вікні "Параметри бази даних" додано обчислення площі та периметра для вибраного поля бази даних         
+ доданий експорт до Shp всіх або вибраних об'єктів         
+ виправлено повисання при використанні інструмента "Інформаційна панель"         
+ підправлено виділення об'єктів на малюнку для інформаційної панелі та в режимі вибору об'єктів

Оновлення MapDraw 2.2.0.5

+ додано шар "картографічний сервер" що дозволяє за допомогою картографічного сервера отримувати 
сформоване зображення картки з сервера         
+ виправлено редагування об'єктів після відкату змін та збереження         
+ підправлено обчислення відстаней за допомогою інструмента "Лінійка"         
+ підправлено розрізання об'єктів для шарів у режимі редагування         
+ скориговані параметри відображення товщини ліній в залежності від значень поля         
+ додано вибір папки з вікна редагування шляхів         
+ додано відкриття папки введеного в поле з інформаційного вікна         
+ підправлено розрізання полігону ліній, що проходить через точки ділянки         
+ додано вибір шару правою кнопкою мишки

Оновлення MapDraw 2.2.0.4

+ підправлено формування позначень для вибраних об'єктів         
+ додано відображення внутрішнього шару "ухили"         
+ додано вікно зміни шляхів для всіх шарів та зображень         
+ виправлено перекручування координат при створенні нових об'єктів         
+ при створенні тексту в косметичному шарі основні параметри будуть використовуватися 
з параметрів шару         
+ підправлено копіювання, вставка, вирізання, дублювання та видалення об'єктів         
+ підправлено відображення ліній та відстаней при створенні нових об'єктів         
+ підправлено відображення об'єктів з " дірками"         
+ додані операції вирізання, об'єднання та перетину обраних об'єктів

Оновлення MapDraw 2.2.0.3

+ створена можливість формування полігону з вирізуванням полігонів, що знаходяться всередині 
створюваного об'єкта         
+ додано редагування та видалення обраної точки з підменю, що відображається після натискання 
правої кнопки мишки         
+ додано можливість видалення точок натисканням клавіші Delete         
+ підправлено операцію вибору та зміщення об'єктів         
+ додано вікно попереднього перегляду для друку малюнка з розбивкою по аркушах         
+ додано вибір та відображення на малюнку виду точки зі списку примітивів         
+ під час перегляду/редагування координат вибраного об'єкта додано виділення поточної точки на малюнку

Оновлення MapDraw 2.2.0.2

+ додано вибір та відображення на малюнку виду точки зі списку примітивів         
+ додано додаткові види прозорості шару         
+ додано можливість створення нового та коригування в ручну координат вибраного зовнішнього об'єкта         
+ додано прилипання курсору до точок перетину ліній         
+ можливість відображення координат курсору в окремому вікні         
+ вибір проекції для зовнішніх шарів у системі координат WGS         
+ інформаційне вікно для вибраних об'єктів з відображенням кількості об'єктів, площі, периметра 
та точками екстремуму         
+ діалогове вікно для збереження змін під час відкриття іншого та створення нового проекту         
+ скориговано перерахунок екстремальних точок при виборі проекції або трансформуванні об'єктів шару         
+ створено можливість відображення координатою сітки та мітки центру малюнка         
+ підправлено вибір та відображення видів ліній та фону         
+ підправлено вибір області малюнка для вибору додаткової групи об'єктів з використанням клавіші Shift         
+ додано збереження обраних об'єктів в окремий Shp файл         
+ додано відображення площі та периметра для зовнішніх шарів         
+ створено можливість збереження або скасування змін при виході з програми         
+ додано створення шару "полігон" (Shp) з полями у форматі In4         
+ доданий імпорт з In4 до шару "полігон" (Shp)         
+ скоригований вибір та відображення дрібних об'єктів         
+ додана операція коригування розташування позначень для вибраних об'єктів         
+ доданий вибір групи позначень та операція зміщення та обертання групи         
+ у параметрах шару доданий вид об'єкта крива (лінія Безьє)         
+ для косметичного шару доданий об'єкт коло (еліпс) і крива (лінія Безьє)         
+ зміщення обраних об'єктів виконується тепер при натисканні на центр, точку або лінію об'єктів         
+ в меню "Друк" додано друк планшетів та креслення         
+ додано можливість нумерації земельних ділянок         
+ для звітних форм додано операції формування малюнка         
  DrawMap(<Довжина>,<Висота>,<Масштаб>) // Виконує формування малюнка         
  DrawGreed(<Довжина>,<Висота>,<Сітка>) // Виконує формування малюнка з координатною сіткою         
+ підправлено використання параметрів проекції для вигляду шару "Зображення"

Оновлення MapDraw 2.2.0.1

+ створено можливість формування буферних зон для точок, ліній та полігонів         
+ додано автоматичний пошук зображення/растру в папці проекту якщо посилання вказує на іншу папку         
+ підправлено відображення тексту при виборі його в режимі "Інформаційна панель"         
+ скоригована операція "Зберегти як..." для проекту

Оновлення MapDraw 2.2.0.0

+ доданий об'єкт еліпс         
+ додана можливість підключення файлів Wmf і Emf         
+ додано плавне збільшення та зменшення масштабу (активізується при натисканні клавіші Shift)         
+ доопрацьовано друк для підтримки великих форматів аркуша         
+ підтримка формату MrSid, Gif та повноцінне Jpeg         
+ при включеному параметрі "Максимальна сумісність..." освітлення зображень активно для всіх форматів         
+ для повноцінної підтримки всіх форматів Bmp і Tif в установках програми доданий відповідний параметр         
+ функція повороту зображень разом з точками координування         
+ можливість відображення для вибраних об'єктів номера ділянки, площі, периметра та вибраного 
поля бази данних         
+ нові види друку без попереднього перегляду та у формі QuickReport         
+ вікні координування зображень під час виклику зовнішньої програми для виконання розвороту додано 
автоматичний перерахунок розташування точок координування         
+ додано перетворення координат з однієї плоскої проекції в іншу         
+ додано перетворення координат у задану проекцію         
+ у вікні "Інспектор зображень" додана можливість виходу у вікно координування         
+ скориговано відкриття зображень з невизначеним форматом         
+ додано операцію дублювання об'єктів         
+ у косметичних шарах додано можливість відображення відстаней для вибраних об'єктів         
+ додано можливість зміщення та обертання позначень шару         
+ присвоєння довільної заливки при відкритті нового шару         
+ позиціонування на шар при відкритті нового шару         
+ позиціонування при відкритті зображення з координатною прив'язкою         
+ після перетворення координат зовнішнього шару додано перерахунок та позиціонування 
на трансформований шар         
+ виправлено відкриття шару з підкаталогу в папці проекту         
+ створена можливість відображення кількох полів на малюнку для шару         
+ виправлено вибір та ідентифікація об'єктів         
+ відображення панелі параметрів для косметичного шару         
+ відображення зовнішніх об'єктів без метричної інформації         
+ формування списку при виборі палітри кольорів для вибраного поля бази даних         
+ вибір виду лінії         
+ додані функції зміщення координат на задану величину, перетворення прямокутної системи координат за 
заданими точками та за ключом перекладу для зовнішніх шарів ArcView (Shp) (вибрані або всі об'єкти шару)         
+ коригування будь-яких об'єктів незалежно від активного шару         
+ панель для режиму "Вибір об'єктів"         
+ додана функція "Змінити напрямок точок об'єкта"         
+ збереження змін для поточного шару         
+ збереження змін для всіх шарів         
+ об'єднання вибраних об'єктів         
+ роз'єднання суміщених об'єктів з дублюванням значень полів у базі даних         
+ зміна напрямку точок об'єкта         
+ створення точки після вибраної точки         
+ створення точки на лінії         
+ видалення точки         
+ скасування змін         
+ поновлення змін         
+ доданий режим "Вибір", який використовується для вибору об'єктів без можливості їх коригування         
+ редактор полів бази даних Dbf для Shp файлів         
+ вибір групи об'єктів для виділеної області на малюнку         
+ функція копіювання та вставки об'єктів із буфера обміну (Ctrl+C, Ctrl+V)         
+ прилипання курсору до сторін ліній (Shit+S)         
+ можливість координування та перекоординування зображень         
+ прискорено процес відкриття (при першому відкритті)         
+ вдосконалено відбір/перегляд та коригування в режимі "Інформаційна панель"         
+ додано підтримку TIF формату (Monochrome, 8 Bit Gray, 8 Bit Color, 24 Bit Color), а також формату 
World Image для файлів з розширенням bmpw, tifw, tiffw, jpgw, jpegw.         
+ виправлено редактор полів для вибраних об'єктів         
+ виправлено помилку при створенні та зміні об'єктів         
+ скориговано алгоритм відображення зовнішніх шарів         
+ при збереженні проекту додано перевірку на помилки (збереження виконується у тимчасовий файл, 
а потім замінюється)

MAPDRAW 2.1

Оновлення MapDraw 2.1.0.4

+ створена можливість змішування та обертання виділених об'єктів, а також коригування 
інформації в базі даних шарів.         
+ додано виділення знайдених об'єктів, експорт графічної частини картки у формат wmf, emf, bmp, jpg 
за запитом з програми користувача         
+ можливість пошуку одного або декількох об'єктів з відображенням їх на екрані із зовнішньої програми         
+ комплект доповнений прикладами для формування запитів із зовнішніх програм, а також посібником 
користувача українською мовою.

Оновлення MapDraw 2.1.0.0

+ розроблена підтримка форматів Shp (Shx) для роботи з просторовою та Dbf для атрибутивної інформації.         
+ всі написи та позначення знаходяться в базі даних, що коригуються користувачем.         
+ створена можливість відображення написів горизонтально або паралельно стороні об'єкта.         
+ відображення написів та параметри пошуку здійснюється шляхом вибору поля бази даних.         
+ розроблено новий алгоритм пошуку об'єктів, що виконує пошук по всіх шарах у яких задані параметри пошуку.         
+ рядок пошуку може містити як повне найменування об'єкта (вулиці, кварталу і тощо), так і скорочене.         
+ рядок пошуку може містити також номер (будинки, школи тощо).         
+ присутній також пошук інформації щодо вибраного шару з відображенням усіх збігів.         
+ створено можливість пошуку об'єктів у MapDraw v.2.1 із зовнішніх програм. 

MAPDRAW 1.2

+ додано імпорт із програми Інвент-Град, ArcView та GIS.         
+ створено функцію створення растрової сітки на основі файлів координування MapInfo у форматі Tab.         
+ додано підтримку растрових файлів у форматі Tif, обертання об'єктів, відображення відстаней, 
дирекційних та внутрішніх кутів для створюваних та вибраних об'єктів.
Bootstrap