Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6

Оновлення ГІС 6.2.3.4

+ експорт обмінних файлів XML:
 - додано функцію формування XML для нормативної грошової оцінки земельної ділянки
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
 - для вкладки "Оцінка" додано кнопку "Експорт XML" для заповнення даних і формування XML нормативної грошової оцінки ділянки
+ додано вікно "Параметри нормативної грошової оцінки земельної ділянки"
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису", для вкладки "План" додано параметри присвоєння "Назва об'єкту"
+ у вікні "Відбір записів":
 - для блока "Угіддя" додано нові параметри відбору "вид угідь (КВЗУ)" та "назва"
+ у вікні "Параметри договору оренди":
 - виправлено помилку для функції "Вставити" для координат при створені нового договору
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" для поля "Кадастровий номер" додано функцію автокоригування введених значень через двокрапку ":"
+ для функції "Отримати координати за кадастровим номером (GisFile.com)" додано можливість безкоштовно імпортувати координати із сервіса gisfile.com, але з погрішністю (0.5-1 м)
+ для функції "Формувати НГО із параметрів земельної ділянки":
 - додано автозаповнення номеру сільськогосподарського району для меж нас.ради/громади
 - додано введення номеру контуру с/г призначення тільки для агрогруп
+ модуль "Грошова оцінка":
 - додана функція "Дублювання" запису про грошову оцінку (без контурів)
+ у вікні "Параметри технічної документації":
 - додано підсказки для шаблонів по додатковим відміткам 
+ у вікні "Параметри обмеження" внесені виправлення для таблиці з координатами розрахунку режимоутворюючого об'єкта
+ вікно "Камеральні функції":
 - додано авторозрахунок деяких параметрів точкових косметичних об'єктів для коректного відображення по радіусу видимості
 - для функції "Перевірка на перетин з іншими ділянками" додано можливість підсвідчування перетинаючих контурів (на клік миші по списку), якщо включено відображення інших ділянок 
+ виправлені помилки "зависання" в деяких випадках дублювання земельних ділянок (з великою кількістю угідь) та при розрахунку площ

Оновлення ГІС 6.2.3.3

+ внесені зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад" і "Населених пунктів" по всім областям
+ в меню "Імпорт" додано новий модуль "Імпорт об'єктів із формату GeoCSV" для імпорту кадастрової інформації по земельним ділянкам
+ для функцій імпорту земельних ділянок із файлів ArcGis(Shp), Google Earth (Kml), JSON/GeoJeson змінено функцію трансформування координат із WGS84 в СК-42/63 з більшою точністю і без необхідності попереднього завантаження вікна "Карта"
+ для функцій імпорту із файлів ArcGis(Shp):
 - додано функцію автоматичного декодування даних із UTF-8
 - додано можливість імпорту внутрішньогосподарських угідь для поточної ділянки
+ експорт обмінних файлів XML:
 - додано новий формат експорту XML для "Земель в межах території територіальної громади" відповідно до Додатку 41^1 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
 - додано новий формат експорту XML для "Режимоутворюючого об'єкта" відповідно до Додатку 44 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
 - виправлено помилку обмеження виділеної пам'яті для збереження великих об'єктів, які формують у блоці "Метрична інформація" (MetricInfo) більше 250 000 точок
 - виправлено збереження значень площ (га), у форматі 0.0000 (4-х знаків після коми з нулями)
 - виправлено збереження значень коефіцієнтів, у форматі 0.000 (3-х знаків після коми з нулями)
 - додано можливість збереження даних по декільком бенефіціарам в одному обмеженні/сервітуті
+ модуль "Грошова оцінка":
 - додано новий перелік "Природно-сільськогосподарський район" для формування в ХМЛ окремих меж в блоці "NaturalAgriculturalsDistrict"
 - додано функцію імпорту "Природно-сільськогосподарських районів" із файлів ArcGIS (SHP)
 - додано функцію експорту "Природно-сільськогосподарських районів" (файлів ArcGIS (SHP))
 - для функції експорту даних в XML по нормативній грошовій оцінки земель додано перевірку контурів меж нас.пункту/ради по параметрі "Активний/Пасивний" стан
+ в головному модулі "Земельні ділянки"/меню "Ділянка" додано функцію "Створити НГО із параметрів земельної ділянки", яка формує в модулі "Грошова оцінка" запис з Межами із координат ділянки, Оціночні райони/Агрогрупи із координат "Плану" (на вибір), "Агрогрупи" із координат агрогруп ділянки
+ вікно "Карта":
 - додано функції пошуку по кадастровому номеру і позиціонуванні на ділянці для шару "Інтернет-карта"/Вид карти "Кадастрова карта (GisFile.com)"
 - додано функції відображення публічних даних в інформаційній панелі при кліку мишки для шару "Інтернет-карта"/Вид карти "Кадастрова карта (GisFile.com)"
+ вікно "Камеральні функції":
 - додано авторозрахунок площі, відстаней і координат центрів для точкових об'єктів косметичних шарів
 - виправлено автоматичне фокусування на косметичних об'єктах для шару "Ситуація" після імпорту із вікна "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat"
 - виправлено відображення промірів для інших ділянок паралельно лініям
 - добавлено обробку комбінацій клавіш (Ctrl+Q) для швидкого переходу між точками перетину ділянки з угіддями в шарі "Ситуація"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
 - додано функцію "Автозаповнення кадастрового номеру" через сервіс GisFile.com
 - додано новий параметр "Код КАТОТТГ"
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
 - при імпорті із JSON-файлів додано автозаповнення кадастрового номеру із назви файлу у форматі "info_by_ХХХХХХХХХ_ХХ_ХХХ_ХХХ"
+ у вікні "Відбір записів":
 - в блоці "Технічна документація" додано новий параметр пошуку по "Додатковим відміткам"
+ у вікні "Параметри косметичного об'єкта" додано кнопку "Розрахунок площі, відстаней"
+ у вікні "Реєстр нерухомості" додані кнопки для переходу у вікна "Земельні ділянки" та "Карта"
+ у вікні "Параметри обмеження": 
 - додано вкладку "Додаткова інформація" з таблицею для переліку всіх бенефіціарів
 - у вкладці "Параметри" додано блок для даних по розрахунку режимоутворюючого об'єкта
+ у вікні "Параметри технічною документації" додано нову вкладку "Додаткові відмітки" з налаштовуємою таблицею і з шаблонами для швидкого заповнення таблиці

Оновлення ГІС 6.2.3.2

+ модуль "Грошова оцінка":
 - до функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано перевірки на заповнення необхідної інформації для формування XML-файлів НГО після (01.01.2022 року)
 - для функції "Контроль координат меж, зон, районів (F10)" додано перевірку меж для агрогруп
 - у вікні "Межа населенного пункту/ради" додано параметр "Природно-сільськогосподарський район" з метою формування в ХМЛ-файлі декількох блоків "NaturalAgriculturalsDistrict"
 - у вікні "Грунтова характеристика" додано параметр "Природній с/г район (межа нас.пункту)" з метою формування в ХМЛ-файлі в блоці "NaturalAgriculturalsDistrict" відповідного переліку агрогруп (AgroGroups)
 - у вікні "Грунтова характеристика" додано функції копіювання/вставки показників
 - додано можливість імпорту ХМЛ файлів, в структурі яких зазначаються декілька "Природно-сільськогосподарських районів" і встановлення зв'язків з межами нас.пункту/ради та агрогрупами
+ вікно "Карта":
 - для шару "Інтернет-карта", вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)", додано перевірку на актуальність api-ключа для завантаження зображень
+ оновлено звітову форму "Схема прив'язки до геодезичних пунктів ДГМ"
+ головне вікно "Земельні ділянки":
 - додано вкладку "Меліоративна мережа", в якій можна створювати записи про складові частини меліоративної мережі, що розташовані на території земельної ділянки
 - для вкладок "Обмеження" та "Сервітути" додано функції формування шаблонів для швидкого заповнення
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)":
 - додано перевірки на заповнення даних по "Меліоративним мережам"
 - додано перевірку на заповнення значення "Кадастрового номера" для суміжників
 - додано перевірку на заповнення посад для Представників, які підписали (SignedByPosition) та зареєстрували (RegisteredByPosition) держаний акт
+ вікно "Параметри земельної ділянки":
 - додано вкладку "Меліоративна мережа", в якій відображаються основні дані для формування XML-файлів
 - додано функції імпорту списків кадастрових номерів, земельних масивів на території яких розташована меліоративна мережа
 - змінено формат відображення значень площ відповідно до вказаної одиниці вимірювання плоші (кв.м./га)
+ експорт обмінних файлів XML:
 - додано функцію формування блока "Melioration" відповідно до Додатку 34 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
 - додано функцію формування XML-файлів для Меліоративних мереж відповідно до Додатку 58 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
 - додано можливість формування декілька блоків осіб, на користь яких встановлено обмеження/сервітут (Beneficiary)
+ імпорт обмінних файлів XML:
 - додано імпорт ХМЛ-файлів для Меліоративних мереж (Додаток 58)
 - додано імпорт даних про гідротехнічну меліорацію в межах земельної ділянки (Додаток 34)
 - підтримка імпорту даних про декількох осіб із блока "Beneficiaries" для обмежень/сервітутів (Restriction)
+ вікно "Параметри обмеження/сервітуту":
 - додано таблицю для формування переліку інших осіб, на користь яких встановлено обмеження/сервітут
 - додано кнопки для швидкого заповнення полів із збережених шаблонів
+ у вікна "Параметри технічної документації" розширено набір символів для поля "Коментарі"
+ вікно "Камеральні функції"
 - додано шар "Меліоративна мережа"
 - в меню "Відображення" додано параметри для налаштування відображення об'єктів меліоративної мережі
+ вікно "Пошук юридичної особи":
 - додано параметр "ПІБ працівника" для пошуку організацій в якій працює вказаний співробітник
+ вікно "Відбір записів":
 - для блока "Технічна документація" додано параметри пошуку "Оплата (Дата)" і "Оплата (Сума)"
 - для блока "Обмеження і сервітути" додано пошук по коду обмеження XML ("Вид обмеження XML")
+ вікно "Налаштування системи":
 - на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" додано параметри відображення ліній, точок, позначень для "Меліоратиної мережі"

Оновлення ГІС 6.2.3.1

+ експорт обмінних файлів XML:
  - змінено послідовність і найменування деяких тегів в структурі обмінного файлу XML по нормативній грошовій оцінки земель 
  населених пунктів після 2022 року для проходження перевірки в "Електронному кабінеті НКС" 
  - для функції формування значень для тегів "Region", "District", "Settlement" із кода КОАТУУ, додано перевірку "пустих" 
  (очищених вручну) полів БД
  - виправлено формування блока "Затвердження документації із землеустрою" (Documentation Approval) із параметрів технічної документації
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - додано імпорт нової структури обмінного файлу XML по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів після 2022 року
+ вікно "Налаштування системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML", в налаштуваннях "Грошової оцінки", додано новий параметр для заповнення значення тега 
  "Опис території (Rada)" із параметрів вікна "Параметри грошової оцінки населеного пункту"
+ модуль "Грошова оцінка":
  - для функції імпорту даних із файлів ArcGIS (SHP) додано підтримку полів зі значеннями коефіцієнтів відповідно до Додатку 57 
  Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
+ вікно "Параметри грошової оцінки населеного пункту":
  - додано параметр "Формат адреси" для формування місцязнаходження населеного пункту відповідно до коду КОАТУУ по новому чи 
  старому формату
  - додано ручне редагування і збереження значення параметра "Нрд"
+ вікно "Камеральні функції":
  - виправлено помилку при редагуванні контуру земельної ділянки при відображені шару із пунктами ДГМ
+ вікно "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)"
  - для шару "Інтернет-карта", вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)", додано функцію пошуку, позиціонування на земельній 
  ділянці по кадастровому номеру (із виведенням інформаційного вікна)
  - виправлено відображення умовних позначень (відстаней) для косметичного шару
+ вікно "Земельні ділянки":
  - в меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Звітів із реєстру речових прав (Report)"
+ додано модуль "Імпорт інформації з Державних реєстрів" для імпорту інформації із файлів сформованих звітів або через on-line 
  сервіси "OpenDataBot" чи "GisFile.com"
+ вікно "Імпорт звітів із реєстру речових прав":
  - додано підтримку імпорту csv-файлів, згенерованих із витягів НКС
  - додано кнопку "Аналіз списку кадастрових номерів" для порівняння даних із завантажених звітів із наявними в БД земельними ділянками
  - додано підтримку on-line сервісів "OpenDataBot", "GisFile.com" для пошуку та імпорту інформації про об'єкти нерухомого 
  майна по кадастровим номерам чи коду ЄДРПОУ/ІПН контрагента
+ збільшено час очікування виконання SQL-запитів для отримання резільтатів при роботі з об'ємними базами даних
+ в "Адміністрування" додано правило №171 - "Реєстр договорів – видалення платіжних доручень"
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - для суб'єкта права виправлено відображення і збереження "Інший" тип документа, що підтверджує особу
  - виправлено функції формування адреси, у випадках, коли користувач вказав тип проїзду, але не зазначив "Назву проїзду" (вулиці)

Оновлення ГІС 6.2.3.0

			
+ виправлено перелистування записів в таблицях БД через прокрутку коліщатка миші
+ додано підтримку підключення ГІС 6 до MS SQL Server 2022
+ у відповідності з Постановою КМУ № 106 від 04.02.2023 року внесені зміни:
  - в структуру XML-файлів додано новий тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" 
  (EDDRNumber) для фізичних осіб
  - оновленно довідники "Видів угідь (КВЗУ)", "Видів обмежень та сервітутів (XML)", "Цільового використання земель"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - в блоці "Відомості про виконавця робіт" (ExecutorInfo) та в блоці "Дані про фізичну особу" (NaturalPersonInfo) додано 
  тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
  - в тег "Податковий номер" (TaxNumber) записується інформація про номер і серію паспорта фізичної особи, яка відмовилися 
  від прийняття ІПН (адаптація під Постанову № 106)
  - для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), додано формування тега "Строк дії обмеження" (Duration) 
  для тимчасових сервітутів
  - для елемента "Строк суборенди" (SubleaseTerm) додано формування "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
  - для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), виправлено формування елемента (Payment.Free) - ознака 
  про безоплатне користування
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - додано завантаження інформації про "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) 
  (адаптація під Постанову № 106)
  - додано завантаження інформації про "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
+ вікно "Камеральні функції":
  - додано можливість відображення значень площі та периметру для косметичних об'єктів (полігонів)
  - для шару "план" додано додатковий параметр відключення заливань полігонів
  - для шару "теодолітний хід" виправлено позиціонування по координатам пунків, якщо у ділянки відсутні координати
  - у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано параметри "Дата купівлі" і "Номер рахунку"
  - у вікні "Список пунктів ДГМ" оформлено маркування записів різними кольорами для діючих і прострочених пунктів ДГМ
  - для функції "Імпорт пунктів ДГМ із MS Excel" додано перевірку дублікатів записів по "Номеру" і "Назві" пунктів
  - в "Інформаційну панель" додано кнопку "Відображати площу" для косметических об'єктів
+ вікно "Налаштування системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML", в загальних налаштуваннях, додано новий параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 106"
+ вікно "Параметри сервітуту":
  - додано параметр "Термін дії" та функцію автоматичного розрахунку терміну дії сервітуту при збереженні змін
+ в модулі "FastReport":
  - додано службові зміні "WmfXCenter" та "WmfYCenter", що відображають значення центра малюнка у вікні "Камеральні функції"
  - виправлено застосування функції "VISIBLEGISMENU()" для підпунктів меню 2-го і 3-го порядків
+ вікно "Доповнення з бази даних":
  - додано імпорт значення функціонального використання в блоці "Додаткова інформація про земельну ділянку до підготовки 
  проекту відведення" із параметрів Технічної документації
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - для "Суб'єкта права" додано параметр "Унікальний номер ЄДДР"
  - для "Суб'єкта права" (Фізичних осіб) виправлено функцію створення банківських рахунків
  - при створенні Земельної ділянки (в межах населеного пункту), додано функцію автоматичного присвоєння "Виду проїзду" 
  із параметрів останньої земельної ділянки в БД
+ модуль "Грошова оцінка":
  - для функції імпорту/експорту файлів "Дані про грошову оцінку" виправлено помилку пов'язану із вмістом Blob-полів "WGS-Polygon"

Оновлення ГІС 6.2.2.9

			 
+ вікно "Грошова оцінка населених пунктів":
  - додано експорт обмінного файлу XML нормативної грошової оцінки відповідно до Постанови КМУ від 3 листопада 2021 р. № 1147
  - у вікні "Параметри грошової оцінки населеного пункту" змінено інтерфейс і додано новий блок параметрів "Коефіцієнти 
  і показники" для НГО до/після 2022 року
  - у вікнах з параметрами економічних зон, районів, ґрунтових характеристик, локальних факторів додано кнопки для переходу 
  на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації поточного запису
  - виправлено помилку видалення населеного пункту/ради із модуля разом з внутрішніми контурами і їх координатами
+ вікно "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (kadastr.live)"
  - виправлено відображення виділення поточної ділянки для відмічених/відфільтрованих записів
  - для шару "Оренда" у вікні "Редагування параметрів шару" (вкладка "Режим відображення"), додано параметр "Вид документу" 
  для налаштування відображення контурів з орендою, суборендою та інші
+ вікно "Камеральні функції":
  - у вікні "Список пунктів ДГМ" додано для перегляду таблицю із координатами пунктів
  - у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано перевірку дублікатів пунктів по номеру
  - у вікні "Параметри умовного позначення" додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації запису
  - у вікні "Список умовних позначень" додано функції перерахунку виділених та всіх у списку умовних позначень
  - змінено алгоритм завантаження пунктів ДГМ для збільшення швидкості відображення позначень в шарі "Геодезичні пункти"
+ вікно "Установки системи":
  - на вкладці "MapDraw" додано параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення поточної ділянки
  - на вкладці "Розрахунки"/"Інше" в блоці "Додаткові функції" додано параметр "Пріоритет автозаповнення літер суміжників" 
  у форматах (АА..АЯ, А1..Я1)
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено помилку "Out of memory" при формуванні XML-файлів для "великих" ділянок (коли сумарна кількість координат 
  перевищує 10 000 шт.)
  - при формуванні "Назви суміжника", по користувацькій схемі, додано перевірку на заповнення значень полів (опис, назва, 
  адреса, кад.номер) і вставки роздільних символів між ними
  - виправлено формування значення облікового номеру обмеження, сервітуту, оренди в XML-файлі
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - додано можливість створення (імпорту) обмежень/сервітутів в параметрах яких вказано недіючий номер виду обмежень/сервітутів XML
+ вікно "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано функцію "Оновити (F5)" для списку файлів та вкл. автооновлення списків при повторному відкритті вікна
  - для функції імпорту файлів НКС (*.JSON) додано підрахунок з повідомленням вибраних і імпортованих файлів
+ вікно "Земельні ділянки":
  - в таблиці списків договорів оренди додано виділення записів із суборендою іншим кольором
  - для закладок "Обмеження" і "Сервітути" додано кнопки для сортування записів по "Площі" та "Виду обмеження XML"
  - для закладки "Нерухомість" виправлено функцію створення та редагування записів
+ оновлено коефіцієнти цільового використання земель
+ в список "Видів обмежень і сервітутів (XML)" додано пункти:
  - "12. Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту"
  - "13. Заборона на провадження окремих видів діяльності"
+ виправлено визначення нас.пункту/ради по коду КОАТУУ, якщо в параметрах нас.пункту/ради в полі "Код КОАТУУ:Зона" вказано 
  декілька зон (через кому)
+ у вікнах "Параметри обмеження і сервітуту" виправлено відображення списку видів обмежень/сервітутів XML із новими записами
+ у вікні "Пошук рішень" додано параметр "Сортування із списку рішень", який дозволяє сортувати знайдені записи як в 
  основному каталозі документів
+ у вікні "Параметри технічної документації" змінено алгоритм оновлення даних, що прискорює відкриття вікна для великих БД

Оновлення ГІС 6.2.2.8

			 
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Львівській області
+ інтегровано бібліотеки драйверів Guardant v7.0 для всіх версій програми

Оновлення ГІС 6.2.2.7

+ у відповідності з постановою КМУ № 1417 від 23.12.2021 року внесено зміни:
  - оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
  - оновлено довідник "Видів технічної документації XML"
  - адаптовано імпорт/експорт обмінних файлів XML у відповідності з новою структурою
  - у функцію "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано перевірки на заповнення даних по "Межовим знакам"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в загальних налаштуваннях додано параметр "Адаптування обмінного файлу під Постанову 1417"
+ експорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову 1417):
  - в блоці "PointInfo" додано теги про інформацію по межовим знакам: "Номер межового знаку" (тег "Landmark"), "Вид межового 
  знаку" (тег "LandmarkType"), "Опис розташування межового знаку" (тег "DescriptionLandmark")
  - видалено блок "Інформація про регіон" ("RegionalContacts")
  - в блоці "Адреса земельної ділянки" додано елемент "Назва територіальної громади" (тег "LocalCommunity")
  - в блоці "Технічна документація" видалено блок "Відомість про проходження державної експертизи землевпорядної документації" ("Expertise")
+ імпорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову 1417):
  - додано можливість імпорту "Межових знаків"
+ виправлено помилку звернення до бібліотеки ntdll.dll після закінчення завантаження таблиць БД (при запуску програми)
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Полтавській області
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено помилку в області пам'яті при виконанні функції вирізання виділених контурів з усіх об'єктів земельної ділянки
  - при виконанні функції "Перетворення системи координат", в параметрах ділянки зберігаються значення приведеної СК
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції меню "Сервіс"/"Запис баз даних на диск (архівування)" внесено зміни для довідника функціонального призначення
  - в архів записуються з довідника лише ті записи, що використовуються, в результаті зменшується розмір архіву
  - додано перевірку на наявність і перенесення стандартних записів (записи з кодами від 001 до 009)
  - для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp) (ділянок)" додано поля для технічної документації: "TREGNUM" (Реєстраційний 
  номер), "TREGDATE", (Дата виконання геодезичних робіт) і змінено присвоєння полям: "TDOCNUM" (Номер документації), "TDOCDATE" 
  (Дата приймання документів), "TYPEUSE" (Номер цільового призначення КВЦПЗ без літери)
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено функцію присвоєння параметрів технічної 
  документації для інших ділянок
+ у вікні "Відбір записів":
  - для блока "Ділянка" додано нові параметри відбору: "Відповідальний користувач" (Ім'я користувача), "Група користувачів" (Назва 
  групи/філіалу), "Дублікати ділянок" (кадастровий номер), "Розташування ділянки" (в/за межах (-ми) населеного пункту)
+ у вікні "Карта":
  - виправлено функцію формування контуру тільки поточної земельної ділянки для друку звітових форм
  - виправлено промальовування контурів для шару "Поля"
  - у вікні "Параметри шару"/вкладка "Режим відображення" в блок "Фільтр" додано параметр "Відмічені ділянки", що дозволяє відображати 
  на одному шарі тільки внутрішні контури для земельних ділянок відмічених зеленою відміткою
  - виправлено промальовування тільки поточної земельної ділянки при переході до запису в головному вікні програми
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено формування замкнутого полігона в блоці "AdjacentBoundary" для вкраплених суміжників
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
  - для виду імпорту "Перейменування ділянок і присвоєння значень" додано присвоєння кадастрового номеру з електронної таблиці при 
  виконанні пошуку по потрібній адресі
+ у вікні "Присвоїти суміжників всім ділянкам":
  - додано автоматичне запам'ятовування введеного вручну значення "Опис суміжників" для випадків, коли в суміжних ділянках не має суб'єктів права
+ додано нову службову змінну "Name_Community" (Назва територіальної громади)

Оновлення ГІС 6.2.2.6

			 
+ виправлено критичну помилку при зверненні до області пам'яті при запуску програми (проблема для Windows 10)
+ у функцію автоформування адреси, для міст обласного підпорядкування, додано перевірку на входження в склад ОТГ і видалено дублювання 
  назви міста/ради
+ для функції автоматичного оновлення програми додано перевірку завантаження бета-версій
+ для функції "Автоматичне створення межових знаків" з наскрізною нумерацією в межах кварталу виправлено пошук з максимальним номером знаку

Оновлення ГІС 6.2.2.5

			 
+ у відповідності з постановою КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
  - оновлено довідник "Видів цільового призначення (КВЦПЗ)"
  - адаптовано структуру обмінного файлу XML
  - додано блоки "DispossessionZone" (Територія відчуження з мотивів громадської необхідності) і блок "FunctionalZone" (Функціональна зона)
  - додано нові види "Територіальних зон": "Межі функціональних зон", "Державний кордон України"
+ внесено зміни в довідники "Об'єднаних територіальних громад" і "Рад" по Волинській області
+ експорт обмінних файлів XML:
  - адаптовано структури обмінних файлів XML у відповідності з постановою № 1051 від 17.10.2012 року для адміністративно-територіальних 
  одиниць: межі населених пунктів (Примітка 7^1) та обмежень (Примітка 43^1)
+ в головному вікні "Земельні ділянки" видалено додаткові панелі та кнопки, що мало використовуються
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано вкладки "Облікові номери (артикул)" і "Старий кадастровий номер"
  - додано поля "Номер масиву земель с/г призначення" (тег "LandsMassifCode"), "Номер території відчуження" (тег "DispossessionZoneNumber") 
  і "Номер функціональної зони" (тег "FunctionalZoneNumber")
  - додано поля "Адреса XML", де користувач може заповнити значення для експорту в XML (теги "Region", "District", "Settlement")
+ у вікні "Межові знаки":
  - додано параметр "Опис межового знаку"
  - виправлено завантаження прикріпленого зображення при переході на інший межовий знак або після ручного редагування шляху до файлу
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Категорія та призначення" додано параметр "Класифікатор КВЦПЗ (Постанова 821)"
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація", додано параметр "Заповнення податкового коду (тег EDRPOU)" для формування 
  в XML-файлі тегу "EDRPOU" замість "TaxNumber" (якщо виконавець технічної документації ФОП)
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Загальні налаштування", видалено адаптації обмінного файлу під Постанову 1115, Накази 180 і 323
+ виправлено присвоєння службовим змінним "Rda_Firm" (Назва місцевої/районної ради), "Rda_People" (Представник місцевої/районної ради), 
  "Lnd_People" (представник органу земельних ресурсів) і т.д. по коду КОАТУУ для нового формату адреси
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено помилку звернення до області пам'яті після перерахунку топології поточної ділянки і перевірки на перетин з іншими ділянками
  - виправлено помилку виділення пам'яті при промальовуванні шару "Геодезичні пункти"
+ у функцію автоформування адреси, для міст обласного значення, додано виведення району
+ у вікні "Присвоїти суміжників усім ділянкам":
  - для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано можливість створення суміжників із сусідніх ділянок без суб'єктів права
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - виправлено функцію імпорту обраних JSON-файлів, якщо розширення файлу великими літерами
  - додано присвоєння ділянці кадастрового номеру з назви файлу

Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8

Bootstrap